Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet
CiteertitelAanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Algemene
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Terschelling/426384/426384_1.html
  2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 41 van de Drank- en Horecawet
  4. artikel 1 van de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2019Nieuw besluit

04-04-2017

gmb-2019-23992

2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet

 

De burgemeester van de gemeente Terschelling;

gelet op het bepaalde in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.2, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 41 van de Drank- en Horecawet en de ‘Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet’;

BESLUIT:

 

1. Mevrouw M. Riedstra-van der Molen, geboren op 14 april 1989 te Harlingen als medewerker van MB-ALL, aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet.

2. De aanwijzing van kracht te laten zijn vanaf 4 april 2017.

3. Dit besluit in werking te laten treden voor onbepaalde tijd.

4. Dit besluit bekend te maken op de bij de gemeente gebruikelijke wijze.

Aldus vastgesteld op 4 april 2017.

De burgemeester van de gemeente Terschelling,

J.B. Wassink,

burgemeester.