Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Aanwijsbesluit uitbreiding flyerverbod Midsland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit uitbreiding flyerverbod Midsland
CiteertitelUitgebreid flyerverbod Midsland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid
Externe bijlageKaart uitbreiding flyerverbod

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

flyeren in nachtelijke uren in de maanden juli en augustus in de Oosterburen, Westerburen en het Buitenlevenglop voor veel afval en overlast zorgt;

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Terschelling/CVDR426384/CVDR426384_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2019wijziging flyerverbod

25-06-2019

gmb-2019-161514

2019/uitbreiding flyerverbod Midsland

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit uitbreiding flyerverbod Midsland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling;

 

Gelezen het B&W-advies Uitbreiden flyerverbod d.d. 20 mei 2019;

 

Overwegende dat de raad van de gemeente Terschelling op 27 september 2016 een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Terschelling 2016 heeft vastgesteld;

 

Dat het college van B&W op 1 november 2016 een aanwijzingsbesluit heeft genomen om gebieden aan te wijzen waarin art. 2:6 van toepassing is.

 

Overwegende dat,

flyeren in nachtelijke uren in de maanden juli en augustus in de Oosterburen, Westerburen en het Buitenlevenglop voor veel afval en overlast zorgt;

 

Overwegende dat,

daarom een extra aanwijzingsbesluit genomen moet worden ter beperking van het verspreiden van geschreven en gedrukte stukken in de Oosterburen, Westerburen en het Buitenlevenglop;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2:6 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Terschelling 2016;

 

Besluit:

Aan te wijzen de Oosterburen, Westerburen en het Buitenlevenglop te Midsland als gebied waar in de maanden juli en augustus tussen 20:00 en 06:00 uur het bepaalde in artikel 2:6 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Terschelling 2016 van toepassing is;

 

Te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Terschelling, 4 juni 2019,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

W.R.H. van Schoonhoven J.B. Wassink,

loco-secretaris/adjunct-directeur burgemeester