Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:6 APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 5:6 APV
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 5:6 APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpparkeerverbod kampeermiddelen e.d.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Terschelling artikel 5:6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-200907-02-2017nieuwe regeling

13-10-2009

De Terschellinger

2009/60

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:6 APV

 

 

Artikel 1  

Overwegende dat het ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente wenselijk is om gebieden aan te wijzen waar aanhangwagens, boottrailers en kampeermiddelen e.a. niet mogen worden geparkeerd;

Gelet op het bepaalde in artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Terschelling

Besluit:

Aan te wijzen de gebieden als aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart tot gebieden waarbinnen het bepaalde in artikel 5:6, eerste lid onder b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Terschelling van toepassing is;

Te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Terschelling, oktober 2009Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

 

 

J.J. Hoogkamer, `                                                                         mr. J.M. Visser,secretaris.                                                                                     burgemeester.