Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Verordening lijkbezorgingrechten 2013 (Tarieventabel)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingrechten 2013 (Tarieventabel)
CiteertitelVerordening lijkbezorgingrechten 2013 (Tarieventabel)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening lijkbezorgingrechten 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2015Onbekend

13-12-2012

Onbekend

RA 2012-12-13.8

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingrechten 2013 (Tarieventabel)

TARIEVENTABEL

Behorende bij de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2013"

HOOFDSTUK 1 - GEBRUIKSRECHTEN

1.1.

Eigen graf

 

Tarief

1.1.1

voor het verlenen van 30 jaar uitsluitend recht op een enkel diep graf wordt geheven

1.560,00

1.1.2

voor het verlenen van 30 jaar uitsluitend recht op een dubbeldiep graf wordt geheven

3.120,00

1.2.

Eigen kindergraf (kinderen van 0 tot en met 6 jaar)

 

 

1.2.1

voor het verlenen van 30 jaar uitsluitend recht wordt geheven

520,00

1.3.

Eigen kindergraf (kinderen van 7 tot en met 12jaar)

 

 

1.3.1

voor het verlenen van 30 jaar uitsluitend recht wordt geheven

780,00

1.4.

Eigen Urnennis/eigen urnengraf

 

 

1.4.1

voor het verlenen van 30 jaar uitsluitend recht voor maximaal 2 asbussen wordt geheven

1.040,00

1.5.

Algemeen graf

 

 

1.5.1

voor het verlenen van 15 jaar gebruiksrechten wordt geheven

884,00

1.6.

Verlengingen

 

 

1.6.1.1

Voor het verlengen van het gebruiksrecht van een enkel diep eigen graf wordt voor een periode van 10 jaar geheven

520,00

1.6.1.2

voor het verlengen van het gebruiksrecht van een eigen graf, bij gelijkschakeling in verband met de minimale grafrusttermijn, wordt per jaar geheven

52,00

1.6.2

voor het verlengen van het gebruiksrecht van een eigen kindergraf (0 tot en met 6) wordt per jaar geheven

17,00

1.6.3

voor het verlengen van het gebruiksrecht van een eigen kindergraf (7 tot en met 12) wordt per jaar geheven

27,00

1.6.4.1

Voor het verlengen van het gebruiksrecht van een eigen urnennis/urnengraf wordt voor een periode van 10 jaar geheven

365,00

1.6.4.2

voor het verlengen van het gebruiksrecht van een eigen urnennis/urnengraf, bij gelijkschakeling in verband met de minimale grafrusttermijn, wordt per jaar geheven

37,00

1.6.5.1

Voor het verlengen van het gebruiksrecht van een eigen dubbeldiep graf wordt voor een periode van 10 jaar geheven

520,00

1.6.5.2

voor het verlengen van het gebruiksrecht van een dubbeldiep eigen graf, bij gelijkschakeling in verband met de minimale grafrusttermijn, (verlengen beide graflagen) wordt per jaar geheven

52,00

HOOFDSTUK 2 - BEGRAVEN (GRAVEN EN SLUITEN)

2.1.

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 13 jaar en ouder wordt geheven

 

Tarief

2.1.1

In een eigen graf:

676,00

2.1.2

In een algemeen graf:

676,00

2.2.

Voor het begraven van een lijk van een kind van 0 tot en met 6 jaar wordt geheven:

 

 

2.2.1

In een eigen graf:

230,00

2.3.

Voor het begraven van een lijk van een kind van 7 tot en met 12 jaar wordt geheven:

 

 

2.3.1

In een eigen graf:

339,00

2.4.

Voor het plaatsen/bijzetten van een urn wordt geheven:

 

 

2.4.1

In een eigen graf:

365,00

2.4.2

In een algemeen graf:

365,00

2.4.3

In een urnennis/urnengraf

365,00

HOOFDSTUK 3 - GRAFBEDEKKINGEN, URNENNISBEDEKKING EN ONDERHOUD

3.1.

Grafbedekkingen, gedenktekens en grafbeplanting

 

Tarief

3.1.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van grafbedekking, als bedoeld in hoofdstuk 7 van de verordening voor het beheer en het gebruik van de uitbreidingen van de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Tholen vanaf 1-1-2009.

120,00

3.1.2

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in hoofdstuk 5 van de Beheersverordening begraafplaatsen Tholen 1998 wordt geheven.

120,00

3.2.

Onderhoud

 

 

3.2.1

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de voorwerpen, zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Beheersverordening begraafplaatsen Tholen 1998 wordt geheven per jaar:

 

 

3.2.1.1

Voor een gedenkteken met een breedte van ten hoogste 1.00 meter geplaatst op een enkel graf.

44,00

3.2.1.2

Voor een gedenkteken breder dan 1.00 meter geplaatst op twee graven.

88,00

3.2.1.3

Voor een graftuin of andere beplanting per graf.

44,00

3.2.2

Indien het recht bedoeld in 3.2.1.1, 3.2.1.2 en 3.2.1.3 niet wordt voldaan, zijn burgemeester en wethouders bevoegd, ná aanschrijving, hetgeen op het graf is geplaatst of aangebracht, te verwijderen.

 

 

3.2.3

De aanvaarding van onderhoud van voorwerpen, geplaatst of aangebracht op graven als bedoeld in hoofdstuk 5 van de beheersverordening begraafplaatsen Tholen 1998, zal alleen plaatsvinden, indien de voorwerpen zich in goede staat bevinden. In het onderhoud van voorwerpen is niet begrepen het herstel van schade daaraan door welke oorzaak ook ontstaan.

 

 

HOOFDSTUK 4 - INSCHRIJVEN EN OVERBOEKEN VAN EIGEN GRAVEN, ALGEMENE GRAVEN EN URNENNISSEN/-GRAVEN

4.

Administratiekosten

 

Tarief

4.1

Voor het inschrijven en/of overboeken van persoonsgegevens in een daartoe bestemd register wordt geheven

31,00

HOOFDSTUK 5 - LIJKSCHOUWING

5.

Lijkschouwing

 

Tarief

5.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven.

217,00

HOOFDSTUK 6 - VERSTROOIEN VAN AS

6.

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven

 

Tarief

6.1

Op strooiveld of strooiroute

365,00

HOOFDSTUK 7 - OPGRAVEN, RUIMEN

7

Opgraven en ruimen

 

Tarief

7.1

Voor het ruimen van graven op verzoek van de rechthebbende op een eigen graf wordt geheven.

675,00

7.2

Voor het opgraven van een asbus uit een urnengraf wordt geheven.

527,00

7.3

Voor het opgraven en overbrengen van een asbus uit een urnengraf naar een ander urnengraf op een algemene begraafplaats binnen de gemeente wordt boven het recht bedoeld in 7.2 geheven.

527,00

HOOFDSTUK 8- OVERIGE HEFFINGEN

8

Overige heffingen

 

Tarief

8.1

Voor het luiden van de klok wordt geheven per begrafenis of bijzetting:

 

 

 

-bij één keer luiden;

40,00

 

-bij twee keer luiden;

80,00

 

-bij drie keer luiden.

120,00

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2012.

De griffier van Tholen,