Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2016
CiteertitelTarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2017.

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 01-01-2016.

Deze regeling vervangt de Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gemeentelijke kadernota 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-201601-01-201601-01-2017nieuwe regeling

04-02-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 15-02-2016

16.00203

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2016

De raad van de gemeente Tholen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016;

 

en gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en de indexatie op huren zoals bepaald in de gemeentelijke kadernota 2016;

 

b e s l u i t :

 • I.

  de op 18 december 2014  vastgestelde 'Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2015, in te trekken';

 

 • II.

  vast te stellen de volgende 'Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2016'.

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Verenigingsgebruik: gebruik van een accommodatie door verenigingen en instellingen zonder het oogmerk van commercieel gewin:

  • -

   die blijkens de statuten gevestigd zijn in de gemeente Tholen en

  • -

   waarvan blijkens de overgelegde ledenlijst blijkt dat de leden uitsluitend of in overwegende mate woonachtig zijn in de gemeente Tholen;

  • -

   waarvan het lidmaatschap of activiteiten voor inwoners van de gemeente Tholen vrij toegankelijk zijn;

  • -

   die zo mogelijk aangesloten zijn bij een provinciale of landelijke organisatie.

 • b.

  Niet commercieel gebruik: gebruik van een accommodatie door verenigingen en instellingen en personen of groepen van personen zonder het oogmerk van commercieel gewin, welke niet voldoen aan de onder a genoemde voorwaarden.

 • c.

  Commercieel gebruik: gebruik door particuliere personen en instellingen met een oogmerk van commercieel gewin.

 • d.

  Dagdeel: gebruik van een verenigingsgebouw gedurende 3½ uur aaneengesloten tussen 9.00 en 23.00 uur.

HOOFDSTUK II - BUITENSPORTACCOMMODATIES

Artikel 2

De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties bedragen voor:

 

Verenigingsgebruik/per seizoen

Niet commercieel gebruik/per uur

 

 

 

Wedstrijdvoetbalveld

€ 3.511,60

€ 40,70

Trainingsvoetbalveld:

 

 

- grasmat

€  2.629,85

 

- zand-gras

€ 1.755,80

 

Korfbalveld

€ 711,65

€ 20,30

 

Artikel 2a  

Tennisbaan (bij overdracht volledig onderhoud) Hier geldt een vast huurbedrag per baan/ per jaar voor (o.b.v. huurovereenkomst).

 

€ 9,45

 

 

De tarieven binnen artikel 2 en 2a zijn exclusief btw.

HOOFDSTUK III - BINNENSPORTACCOMMODATIES

Artikel 3

De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties bedragen voor:

 

 

Verenigingsgebruik/per uur

Niet commercieel gebruik/per uur

 

 

 

Gymnastieklokaal (Tholen, Poortvliet

Oud-Vossemeer, Scherpenisse en

Stavenisse)

€ 7,10

€ 21,15

Sportzaal (Wellevaete + Haestinge (1))

€ 16,50

€ 49,70

Sporthal

€ 23,65

€ 71,00

1/3 Sporthal

€ 8,15

€ 24,95

2/3 Sporthal

€ 16,50

€ 49,70

 

Het tarief voor de gymvereniging WIK te Sint-Annaland voor gebruik van de sportzaal Wellevaete wordt voor het houden van trainingen als volgt berekend:

tarief 1/3 deel sporthal is € 8,15 plus een opslag van 50% ad. € 4,05 is afgerond € 12,20 per uur.

De tarieven binnen dit artikel zijn exclusief btw.

Artikel 4

Het gebruik van de binnensportaccommodaties of een gedeelte daarvan houdt mede in het gebruik van de daarbij behorende kleed- en doucheruimtes, een en ander voor zover dat voor het beoefenen van de sport waarvoor de accommodatie gehuurd is nodig is.

Omtrent het gebruik van een geluidsinstallatie of het scorebord beslist de beheerder.

HOOFDSTUK IV - VERENIGINGSGEBOUWEN

Artikel 5

De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke verenigingsgebouwen bedragen voor:

 

 

 

Verenigings-gebruik

Niet commer-cieel gebruik

a.

- Grote zaal gemeenschapscentrum Tholen,

 

 

 

- Grote zaal dorpshuis de Vossenkuil te Oud-Vossemeer (242m²),

 

 

 

- Grote zaal wozoco Scherpenisse:

 

 

 

Per dagdeel

€ 39,70

€ 118,75

 

Per aanvullend uur

€ 13,25

€ 39,80

b.

- Grote zaal van het dorpshuis te Sint-Annaland,

 

 

 

- Grote zaal van het dorpshuis te Stavenisse,

 

 

 

- Grote zaal (27) Haestinge te Sint-Maartensdijk:

 

 

 

Per dagdeel

€ 27,55

€ 82,80

 

Per aanvullend uur

€ 9,05

€ 27,55

c.

- Grote zalen van de dorpshuizen te Poortvliet,

 

 

 

- Grote vergaderruimte van het dorpshuis Sint-Annaland,

 

 

 

- Foyer dorpshuis de Vossenkuil te Oud-Vossemeer (150m²),

 

 

 

- 2/3 deel grote zaal (27a) en foyer (24) Haestinge te Sint- Maartensdijk,

 

 

 

- Combinatie grote zaal met foyer van het dorpshuis te Anna-Jacobapolder:

 

 

 

Per dagdeel

€ 18,65

€ 56,10

 

Per aanvullend uur

€ 6,55

€ 19,50

d.

- Zaal III en IVb (groot), jeugdhonk en foyer van gemeenschaps- centrum Tholen,

 

 

 

- Grote zaal Gasthuiskapel Tholen,

 

 

 

- Grote bovenzaal dorpshuis Poortvliet,

 

 

 

- Foyer wozoco Scherpenisse,

 

 

 

- Kleine multi-functionele ruimte (80m²) De Wellevaete,

 

 

 

- Vergaderzaal 1 (41m², combi van 1a + 1b) en 2 (41m²), het jeugdhonk (88m²) van dorpshuis de Vossenkuil,

 

 

 

- 1/3 deel grote zaal (27b) en jeugdhonk (15) Haestinge te Sint Maartensdijk,

 

 

 

- Bibliotheekzaal dorpshuis 't Ouwe Raed'uus te Poortvliet,

 

 

 

- Grote zaal van het dorpshuis te Anna-Jacobapolder:

 

 

 

Per dagdeel

€ 12,60

€ 38,20

 

Per aanvullend uur

€ 4,55

€ 13,85

e.

- Zaal I, II en IVa (klein) van gemeenschapscentrum Tholen,

 

 

 

- Kleine zaal Gasthuiskapel Tholen,

 

 

 

- Foyer dorpshuis Poortvliet,

 

 

 

- Kleine zalen en foyer dorpshuis Stavenisse,

 

 

 

- Kleine zalen en foyer dorpshuis Sint-Annaland,

 

 

 

- Vergaderzalen 1a (18m²), 1b (23m²) en 1/3 deel foyer dorpshuis de Vossenkuil te Oud-Vossemeer,

 

 

 

- Vergaderzaal (20) en kleedruimte (d/h) Haestinge te Sint- Maartensdijk,

 

 

 

- Kleine vergaderzaal, foyer van het dorpshuis te Anna-Jacobapolder:

 

 

 

Per dagdeel

€ 8,60

€ 26,80

 

Per aanvullend uur

€ 3,20

€ 9,90

f.

- Grote multifunctionele zaal (200m²) De Wellevaete,

 

 

 

- Grote muziekzaal (17) Haestinge te Sint-Maartensdijk:

 

 

 

Per dagdeel

€ 32,70

€ 98,00

 

Per aanvullend uur

€ 11,30

€ 34,10

Artikel 6
 • -

  Alle gebruikers die een lokaalhuur betalen overeenkomstig het verenigingstarief zijn gedurende maximaal drie maal per jaar verplicht het door hen normaliter gebruikte lokaal vrij te laten voor andere incidentele activiteiten.

 • -

  Hiertoe wordt pas dan besloten nadat op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden.

Artikel 7

Bij gebruik van een ruimte zoals bedoeld in artikel 5, voor minder dan 2 uren, wordt minimaal het huurtarief van 2 uren in rekening gebracht. Verlenging van de huur daarna is per uur mogelijk.

Artikel 8

Bij bruiloften, recepties, andere feesten e.d. wordt een dagtarief berekend gebaseerd op drie dagdelen niet-commercieel gebruik voor gehuurde zaal/zalen.

Artikel 9

Vervallen.

 

Jeugdhonken

Artikel 10

Voor het gebruik van de jeugdhonken in het gemeenschapscentrum Meulvliet te Tholen, het jeugdhonk (kl.multifunct.zaal 80m²) in gemeenschapscentrum de Wellevaete te Sint-Annaland, het jeugdhonk in dorpshuis de Vossenkuil te Oud-Vossemeer (88m²) en het jeugdhonk (55m²) in de Haestinge te Sint-Maartensdijk door de desbetreffende jeugdverenigingen wordt € 650,10 per jaar in rekening gebracht.

 

Overige

Artikel 11

VERVALLEN

Artikel 11a

Bij de volgende muziekverenigingen wordt een jaarhuur van € 650,10 in rekening gebracht:

 • -

  Muziek vereniging Accelerando, voor het gebruik van de bestuurs-, vergaderruimte inclusief de bijbehorende bergingen in het sport-, en gemeenschapscentrum De Wellevaete te Sint-Annaland;

 • -

  Muziekvereniging Concordia, voor het gebruik van de tijdelijk geplaatste portocabin naast de gymzaal aan de Zoekweg te Tholen;

 • -

  Muziekvereniging Oud-Vossemeer, voor het gebruik van de muziekruimte nabij de gymzaal te Oud-Vossemeer;

 • -

  Muziekvereniging Euterpe voor gebruik van de Slagwerkruimte (16) incl. berging (19) in de Haestinge te Sint-Maartensdijk.

Artikel 11b

Voor de Nederlands Hervormde gemeente Immanuël te Tholen wordt voor het gebruik van de Gasthuiskapel € 5.716,40 per jaar in rekening gebracht

HOOFDSTUK V - COMMERCIEEL GEBRUIK

Artikel 12

VERVALLEN

Artikel 13

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen bepalen dat voor commercieel gebruik het tarief voor niet commercieel gebruik verschuldigd is, in plaats van het in artikel 8 vermelde tarief.

HOOFDSTUK VI - OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 14

Voor bijzondere evenementen in de sportaccommodaties, anders dan voor sportdoeleinden, bepalen burgemeester en wethouders de vergoeding, afhankelijk van de soort en de tijdsduur van het gebruik.

Artikel 15

De tarieven voor de sportaccommodaties kunnen eveneens worden verhoogd indien de ingebruikgeving geschiedt voor sportevenementen met betalend publiek.

Artikel 16

Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten een lokaliteit in uitsluitend gebruik bij één vereniging te geven. Het verschuldigde tarief voor een dergelijk gebruik wordt afzonderlijk door het college vastgesteld.

Artikel 17

De hierna genoemde kortingspercentages worden bij gebruik -niet zijnde verenigingsgebruik- van één bepaalde accommodatie toegepast:

 • -

  bij een jaarlijkse huurprijs van € 7.900,00 tot € 11.900,00 10%;

 • -

  bij een jaarlijkse huurprijs van € 11.900,00 tot € 15.900,00 15%;

 • -

  bij een jaarlijkse huurprijs van € 15.900,00 of meer: 20%.

Artikel 18 - Overgangsregeling

Vervallen.

HOOFDSTUK VII - SLOTBEPALING

Artikel 19

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2016'.

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 in werking.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 4 februari 2016.

w.g. G.J. van de Velde-de Wilde,

voorzitter.

w.g. L. Vermeij,

griffier wnd.