Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Besluit benoeming babs voor 1 dag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit benoeming babs voor 1 dag
CiteertitelBesluit benoeming babs voor 1 dag
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1:16 Burgerlijk Wetboek
  2. afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-201714-11-2018nieuwe regeling

27-06-2017

Gemeenteblad 2017, 112245

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit benoeming babs voor 1 dag

Burgemeester en wethouder van de gemeente Tholen,

 

Gelet op artikel 1:16 van het Burgerlijk Wetboek en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

de bevoegdheid tot het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag te mandateren aan het hoofd van de afdeling Publiekszaken.

Tholen, 27 juni 2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen,

de secretaris,

w.g. S. Nieuwkoop

de burgemeester,

w.g. G.J. van de Velde-de Wilde