Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Vrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet 2013 bedrijventerreinen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet 2013 bedrijventerreinen
CiteertitelVrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet 2013 bedrijventerreinen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Verordening winkeltijden Tiel 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2013nieuwe regeling

19-12-2012

Zakengids, 04-01-2013

Regelgevingregister 2013, nr.1.02, B&W 19-12-2012, nr.A5 (i)

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet 2013 bedrijventerreinen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

 

overwegende, dat de Verordening winkeltijden Tiel 2009 hun college de mogelijkheid biedt om maximaal twaalf zon- en feestdagen per kalenderjaar aan te wijzen waarop de verboden, vervat in artikel 2 van de Winkeltijdenwet niet gelden;

 

dat deze bevoegdheid geldt voor elk van de hierna genoemde delen van de gemeente afzonderlijk:

 • i.

  bedrijventerreinen Kellen, Latenstein en Westroyen;

 • ii.

  het promenadegebied;

 • iii.

  winkelcentra Kwelkade, Kwadrant, Westroyen, Rauwenhof en Passewaaij;

 • iv.

  overige gedeelten van de gemeente;

   

dat de Ondernemerscoöperatie Tiel de hierna vermelde data heeft voorgedragen;

 

gelet op de bepalingen van de Winkeltijdenwet en van de Verordening winkeltijden Tiel 2009;

 

besluiten:

 • 1.

  3 maart, 1 april (tweede Paasdag), 5 mei (Bevrijdingsdag), 9 mei (Hemelvaartsdag), 20 mei (tweede Pinksterdag), 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 en 24 november, 22 december en 26 december (tweede Kerstdag) 2013 aan te wijzen als dagen waarop vrijstelling wordt verleend van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2.

  te bepalen dat deze dagen uitsluitend van toepassing zijn voor de bedrijventerreinen Kellen, Latenstein en Westroyen.

Tiel, 19 december 2012

burgemeester en wethouders van Tiel,

de secretaris, de burgemeester,

mr. M.A.J. Oosterwijk ir.J. Beenakker