Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Vrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet 2013 winkelcentra

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet 2013 winkelcentra
CiteertitelVrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet 2013 winkelcentra
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Verordening winkeltijden Tiel 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2013nieuwe regeling

19-12-2012

Zakengids, 04-01-2013

Regelgevingregister 2013, nr.1.04, B&W 19-12-2012, nr.A5 (iii)

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet 2013 winkelcentra

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

 

overwegende, dat de Verordening winkeltijden Tiel 2009 hun college de mogelijkheid biedt om maximaal twaalf zon- en feestdagen per kalenderjaar aan te wijzen waarop de verboden, vervat in artikel 2 van de Winkeltijdenwet niet gelden;

 

dat deze bevoegdheid geldt voor elk van de hierna genoemde delen van de gemeente afzonderlijk:

 • i.

  bedrijventerreinen Kellen, Latenstein en Westroyen;

 • ii.

  het promenadegebied;

 • iii.

  winkelcentra Kwelkade, Kwadrant, Westroyen, Rauwenhof en Passewaaij;

 • iv.

  overige gedeelten van de gemeente;

   

gezien de verzoeken van EMTÉ en Coop;

 

gelet op de uitkomst van de op 4 december 2012 gehouden loting;

gelet op de bepalingen van de Winkeltijdenwet en van de Verordening winkeltijden Tiel 2009;

 

besluiten:

 • 1.

  14, 21 en 28 juli,4, 11,18 en 25 augustus, 1, 8 en 15 september, 22 en 29 december 2013 aan te wijzen als dagen waarop vrijstelling wordt verleend van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2.

  te bepalen dat deze vrijstelling uitsluitend geldt voor de winkelcentra Kwelkade, Kwadrant, Westroyen, Rauwenhof en Passewaaij.

Tiel, 19 december 2012

burgemeester en wethouders van Tiel,

de secretaris, de burgemeester,

mr. M.A.J. Oosterwijk ir.J. Beenakker