Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Aanwijzing dagen waarop geen parkeerbelasting verschuldigd is bij parkeermeters

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing dagen waarop geen parkeerbelasting verschuldigd is bij parkeermeters
CiteertitelParkeerbelastingvrije dagen 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening parkeerbelastingen 2013, tarieventabel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201201-01-2014Nieuwe regeling

24-01-2013

Zakengids 30 november 2012

Regelgevingregister 2013, nr.2.01, college van burgemeester en wethouders, 24-01-2013, nr.A3

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing dagen waarop geen parkeerbelasting verschuldigd is bij parkeermeters

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

 

overwegende, dat in de Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2013 is bepaald dat hun college jaarlijks 4 dagen kan aanwijzen waarop geen parkeerbelasting is verschuldigd voor het parkeren bij parkeerplaatsapparatuur;

 

dat Ondernemersvereniging Hart van Tiel ten behoeve van Tiel Pakt Uit de hierna vermelde data heeft voorgedragen;

 

dat het sinds enkele jaren gebruikelijk is om op de zaterdagen en zondagen waarop dit evenement wordt gehouden de betalingsplicht bij de parkeermeters achterwege te laten;

 

dat nooit eerder een organisator van een ander evenement een dergelijk vrijstellingsverzoek heeft ingediend;

 

dat het naar verwachting geen problemen oplevert wanneer in 2013 het maximum van 4 dagen wordt aangewend voor Tiel Pakt Uit;

 

gelet op de Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2013;

 

besluiten:

 

zaterdag 6 april, zondag 7 april, zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober 2013 aan te wijzen als dagen waarop geen parkeerbelasting verschuldigd is voor het parkeren bij parkeerplaatsapparatuur.

Tiel, 24 januari 2013

burgemeester en wethouders van Tiel,

de secretaris, de burgemeester,

mr. M.A.J. Oosterwijk ir.J. Beenakker