Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Aanwijzingsbesluit 2:78 Apv Tiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit 2:78 Apv Tiel
CiteertitelAanwijzingsbesluit 2:78 Apv Tiel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 tm 6 gebruiksinstructie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de gebiedsaanwijzing van 6 oktober 2009. Deze regeling vervangt het mandaatbesluit van 7 april 2005 en bijbehorende mandaatinstructie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2015nieuwe regeling

11-06-2015

Stad Tiel, 24-06-2015

Burgemeester 11 juni 2015 nr. 003/regelgevingregister 2015, nr 2.02

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeestersbesluit

 

Gelezen het collegevoorstel over wijziging gebiedsaanwijzing verblijfsontzeggingen

Datum : 11 juni 2015

Nummer : 003

Openbaar

 

Voorstel:

 • 1.

  De gebiedsaanwijzing d.d. 6 oktober 2009 in te trekken.

 • 2.

  De volgende locaties aan te wijzen als plaatsen als bedoeld in artikel 2:78 van de Algemene plaatselijke verordening Tiel 2014 (Apv):

 • 1.

  Centrum, zoals omschreven in bijlage 1;

 • 2.

  Waalkade, zoals omschreven in bijlage 2;

 • 3.

  Winkelcentrum Westroyen, zoals omschreven in bijlage 3;

 • 4.

  Winkelcentrum Rauwenhof, zoals omschreven in bijlage 4;

 • 5.

  Winkelcentrum Kwadrant, zoals omschreven in bijlage 5;

 • 6.

  Winkelcentrum Passewaaij, zoals omschreven in bijlage 6.

 • 3.

  Dit aanwijzingsbesluit jaarlijks van kracht te laten zijn van 1 januari tot en met 31 december.

 • 4.

  Het mandaatbesluit d.d. 7 april 2005 en bijbehorende mandaatinstructie in te trekken

 • 5.

  Aan de Teamchef de Waarden van politie Oost-Nederland de bevoegdheid te verlenen om op grond van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet aan de burgemeester toekomende bevoegdheid tot het doen van bekendmakingen op grond van de openbare orde of zedelijkheid (het geven van een verblijfsontzegging) namens hem in mandaat uit te oefenen, met de mogelijkheid van ondermandaat.

 • 6.

  De gebiedsaanwijzing als genoemd onder beslispunt 2 en de 'Gebruiksinstructie bevoegdheid bekendmaking verblijfsontzegging' d.d. <datum besluit>, bij het uitvoeren van de bevoegdheid tot het doen van bekendmakingen op grond van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet juncto artikel 2:78 van de Apv, van toepassing te verklaren.

Besluit:

Conform advies besloten.

De Burgemeester

 

Bijlage 1 tm 6

gebruiksinstructie