Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Besluit van de burgemeester van de gemeente Tiel houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Winkelcentrum Passewaaij

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Tiel houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Winkelcentrum Passewaaij
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Winkelcentrum Passewaaij
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpcameratoezicht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c Gemeentewet
 2. artikel 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening Tiel 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-2016nieuwe regeling

18-07-2016

Tiel actueel, 03-08-2016

Regelgevingregister 2016, nr. 4.07

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Winkelcentrum Passewaaij

 

 

 

De burgemeester van Tiel, d.d. 18 juli 2016

 

Gehoord hebbend het advies vanuit de politie en de ambtelijke organisatie

 

 

Overwegende:

 • -

  Dat de burgemeester op grond van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (APV), overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet, bevoegd is tot plaatsing van vaste en mobiele camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

 • -

  Dat de gemeente voor dit toezicht een mobiele camera heeft aangeschaft;

 • -

  Dat de plaatsing van de camera is getoetst aan de hand van het afwegingskader cameratoezicht;

 • -

  Dat er op de hieronder genoemde plaats reeds geruime tijd sprake is van overlast door met name intimidatie en vernielingen;

 • -

  Dat dit een breed erkend probleem is;

 • -

  Het probleem kan niet via de normale personele en financiële kaders worden opgelost/beheerst;

 • -

  Het openbare orde probleem kan niet met minder vergaande maatregelen dan cameratoezicht worden opgelost/beheerst (subsidiariteit), ook staat het in verhouding tot de geconstateerde overlast (proportionaliteit);

 • -

  Dat er binnen het Veiliger Wijk Team met de partners al geruime tijd interventies worden toegepast om deze overlast te verminderen;

 • -

  Er voldoende commitment is bij de veiligheids- en handhavingspartners

 • -

  Dat dit tot nu toe nog niet heeft geresulteerd tot het terugbrengen van deze overlast tot aanvaardbare proporties;

 • -

  Dat deze interventies ook de komende tijd worden voortgezet;

 • -

  Dat plaatsing van de mobiele camera nodig is voor de handhaving van de openbare orde;

 • -

  Dat de mobiele camera een advies is van de politie binnen het brede scala aan maatregelen.

 

Besluit:

 • 1.

  Dat met ingang van maandag 20 juli 2016 voor de maximale duur van 6 maanden een mobiele camera wordt geplaatst in het winkelcentrum Passewaaij ter hoogte van de kruising met de Tweede Paralellweg te Tiel, ten behoeve van het toezicht op de openbare ruimten en portieken het winkelcentrum Passewaaij.

 • 2.

  Dat dit wordt bekendgemaakt aan de belanghebbenden middels huisbezoeken en een brief aan de buurtbewoners en ondernemers.

 

De Burgemeester,

 

 

ir. J. Beenakker