Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent betaald parkeren (Regeling betaald parkeren 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent betaald parkeren (Regeling betaald parkeren 2020)
CiteertitelRegeling betaald parkeren 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling betaald parkeren 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. artikel 234, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tiel/CVDR629640/CVDR629640_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

13-11-2019

gmb-2019-291187

Regelgevingregister 2019, nr. 1.21

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent betaald parkeren (Regeling betaald parkeren 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel;

 

gelet op artikel 225 en 234, tweede lid onder a van de Gemeentewet en de artikelen 1, 2 en 9 van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen;

 

besluit:

 

onder intrekking van de huidige Regeling betaald parkeren vast te stellen de volgende Regeling betaald parkeren 2020:

 

 • 1.

  als plaatsen (weggedeelten en terreinen) waar tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de vigerende Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen mag worden geparkeerd aan te wijzen:

 •  

  • a.

   de volgende straten:

    

   Achterweg, Ambtmanstraat, Andreashage, Binnenmolenstraat, 1e Bleekveldstraat, Damstraat, Gasthuisstraat, Hoogeinde, Kalverbos, Kromme Elleboog, Molenstraatje, Oliemolenwal, St. Walburg, St. Walburgbinnensingel, St. Walburgkerkpad, Vleesstraat, Westluidensestraat, Zoutkeetstraatje;

 •  

  • b.

   de volgende parkeerterreinen:

    

   1e Bleekveldstraat, Burgemeester Hasselmanplein, Poort van Santwijck (Fabriekslaantje), Het Taluud, Oude Haven, Veemarkt en Waalkade/Veerweg, waarbij de Oude Haven en de Poort van Santwijck worden aangewezen als parkeerterrein, waarop Kentekenparkeren van toepassing is;

 •  

  • c.

   de parkeergarage Westluidensepoort aan de Rechtbankstraat, die eveneens wordt aangewezen als plaats waarop Kentekenparkeren van toepassing is.

 •  

 • 2.

  de tijdstippen, waarop tegen betaling van parkeerbelasting op vorengenoemde plaatsen onder 1a en 1b geparkeerd mag worden, vast te stellen op:

  maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 21.00 uur;

   

 • de tijdstippen, waarop tegen betaling van parkeerbelasting in parkeergarage Westluidense Poort (onder 1c) geparkeerd mag worden, vast te stellen op:

  maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 22.00 uur

   

 • 3.

  op de volgende 9 officieel erkende feestdagen is geen parkeerbelasting verschuldigd:

  Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag.

 •  

 • 4.

  het inwerking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het inwerpen van muntgeld, zoals aangegeven op de parkeerappara¬tuur, dan wel, indien de betreffende parkeerapparatuur dit mogelijk maakt, door middel van gebruikmaking van een pinpas.

 •  

 • 5.

  dat, indien bij het betaald-parkeren gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur, welke na het inwerpen van muntstukken, dan wel betaling met een pinpas, een parkeerkaartje afgeeft, dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzij¬de op een van buitenaf zichtbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig dient te worden aangebracht.

 •  

 • 6.

  in afwijking van het bepaalde onder punt 4 van deze regeling, kan het inwerking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via de telefoon, dan wel via een daartoe verstrekte elektronische kaart, inloggen op de centrale computers van de bedrijven, aangesloten bij het Service Huis Parkeer- en Verblijfsrechten (SVPH), waarmee de gemeente Tiel een contract heeft gesloten voor deze dienst.

  De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan genoemde bedrijven.

  Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van genoemde bedrijven in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in de vigerende Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelasting

 •  

 • 7.

  de vergunning/ontheffing, om te mogen parkeren bij parkeerapparatuur, zonder dat de parkeerbelasting betaald behoeft te worden, dient op een van buitenaf zichtbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

 •  

 • 8.

  de Regeling betaald parkeren 2017 wordt ingetrokken met ingang van datum in onderdeel 9 genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 •  

 • 9.

  dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Tiel, 13 november 2019

Burgemeester en wethouders van Tiel,

de secretaris,

de burgemeester,