Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Gebiedsaanwijzing 2.4.8 APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing 2.4.8 APV
CiteertitelGebiedsaanwijzing 2.4.8 APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenCentrum Westroyen Rauwenhof kwadrant Passewaaij

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Tiel 2009, artikel 2.4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-200915-12-2016Nieuwe regeling

19-05-2009

Zakengids 22 mei 2009

Gemeenteblad 2009, nr. 1.10, college van burgemeester en wethouders 19-05-2009, nr. 3

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing 2.4.8 APV

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel,

Gelezen het advies van de Politie Gelderland-Zuid d.d. 18 mei 2009.

Overwegende:

 • ·

  dat het voornoemde advies aanleiding geeft om in het belang van de openbare orde en veiligheid gebieden als bedoeld in artikel 2.4.8 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Tiel 2009 (Apv) aan te wijzen;

 • ·

  dat de noodzaak tot het aanwijzen van deze gebieden nauwkeurig is onderzocht;

 • ·

  dat deze gebiedsaanwijzingen zoveel mogelijk naar plaats zijn beperkt;

 • ·

  dat het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.4.8, eerste lid van de Apv bevoegd is gebieden aan te wijzen waar het een ieder verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben;

Gelet op

artikel 2.4.8 eerste lid van de Apv;

artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit

De twee hierna genoemde locaties aan te wijzen als plaatsen waar het verbod genoemd in artikel 2.4.8, eerste lid Apv van toepassing is:

Gebied

Beschrijving

Waalkade en Binnenstad

De Waalkade en het gebied gelegen tussen de stadsgrachten, de Waalstraat en de Havendijk zoals aangegeven in bijlage 2 binnen het rode kader.

Winkelcentrum Passewaaij

Parkeerterrein en winkelcomplex inclusief de directe omgeving begrensd door Kroonpad, Kelkpad, Waaierpad en Koerierspad zoals aangegeven in bijlage 6 binnen het rode kader.

Winkelcentrum

Rauwenhof

Volgens kaart Bijlage 4

Winkelcentrum Kwadrant

Volgens kaart Bijlage 5

Winkelcentrum Westroyen

Volgens kaart Bijlage 3

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad (verordening register) en 'Tiel Actueel';

Tiel, 19 mei 2009.

Burgemeester en Wethouders van Tiel,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 2 Centrum

Centrum

Bijlage 3 Winkelcentrum Westroyen

Westroyen

Bijlage 4 Winkelcentrum Rauwenhof

Rauwenhof

Bijlage 5 Winkelcentrum Kwadrant

kwadrant

Bijlage 6 Winkelcentrum Pasewaaij

Passewaaij