Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Aanwijzingsbesluit 4.1.3 APV Tiel 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit 4.1.3 APV Tiel 2005
CiteertitelAanwijzingsbesluit 4.1.3 APV Tiel 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer, Bijlage, art. 1.1.9
  2. Algemene Plaatselijke Verordening Tiel 2005, art. 4.1.3
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:42

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2005nieuwe regeling

07-04-2005

Zakengids, 28-04-2005

Gemeenteblad 2005, nr. 8.06

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit 4.1.3 APV Tiel 2005

burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel, d.d. 7 april 2005,

 

Overwegende

 

dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is het aantal dagen vast te stellen gedurende welke het een inrichting is toegestaan incidentele festiviteiten te houden waarbij de voorschriften 1.1.1, 1.1.5,1.1.7, 1.1.8, en 1.5.1 uit de bijlage onder B van het Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer niet van toepassing zijn.

 

Gelet op

Artikel 1.1.9 uit de bijlage onder B van het Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer.

Artikel 4.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening Tiel 2005

Artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht

 

Besluit

het aantal dagen gedurende welke het een inrichting is toegestaan incidentele festiviteiten te houden, als bedoeld in artikel 4.1.3, eerste lid van de algemene plaatselijke verordening Tiel 2005, vast te stellen op vier.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad en 'Tiel Actueel',

burgemeester en wethouders van Tiel,

de secretaris, de burgemeester,