Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Aanwijzingsbesluit artikel 4.1.2. APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 4.1.2. APV
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 4.1.2. APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Besluit horeca-, sport, en recreatie-inrichtingen milieubeheer, Bijlage, art. 1.1.9
  2. Algemene Plaatselijke Verordening Tiel 2005, art. 4.1.2
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:42

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-2005nieuwe regeling

07-04-2005

Zakengids, 28-04-2005

Gemeenteblad 2005, nr. 8.05, college van burgemeester en wethouders 12-04-2005, nr. A4

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 4.1.2. APV

 

 

burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel, d.d. 7 april 2005,

 

Overwegende

 

dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is het aantal dagen of dagdelen vast te stellen waarop de voorschriften 1.1.1., 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8 en 1.5.1 uit de bijlage onder B van het Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer.

 

Gelet op

Artikel 1.1.9 uit de bijlage onder B van het Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer.

Artikel 4.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Tiel 2005

Artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht

 

Besluit

Het aantal te dagen als bedoeld in artikel 4.1.2, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Tiel 2005, te beperken tot maximaal acht;

De aanwijzing van collectieve festiviteiten als bedoeld in artikel 4.1.2, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Tiel 2005, te regelen in de nota horecaregelgeving dan wel bij afzonderlijk besluit.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad en 'Tiel Actueel',

burgemeester en wethouders van Tiel,

de secretaris, de burgemeester,