Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Vrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet
Citeertitelkoopzondagen winkelcentra 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 Winkeltijdenwet / artikel 4 Verordening winkeltijden Tiel 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201131-12-2011Nieuwe regeling

21-12-2010

Zakengids, 31-12-2010

Regelgevingregister 2010, nr. 2.03, B&W, 20-12-2010, A6

Tekst van de regeling

Intitulé

Koopzondagen winkelcentra

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

overwegende, dat de Verordening winkeltijden Tiel 2009 hun college de mogelijkheid biedt om maximaal twaalf zon- en feestdagen per kalenderjaar aan te wijzen waarop de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet niet gelden;

 

dat deze bevoegdheid geldt voor elk van de hierna genoemde delen van de gemeente afzonderlijk:

 • 1.

  bedrijventerreinen Kellen, Latenstein en Westroyen;

 • 2.

  het promenadegebied;

 • 3.

  winkelcentra Kwelkade, Kwadrant, Westroyen, Rauwenhof en Passewaaij;

 • 4.

  overige gedeelten van de gemeente;

 

gezien de verzoeken van Coop en EMTÉ;

 

gelet op de bepalingen van de Winkeltijdenwet en van de Verordening winkeltijden Tiel 2009;

 

besluiten:

 

1.         zondag 2 januari, 26 juni, 3, 10, 17, 24 en 31 juli, 7, 14, 21 en 28 augustus, 4 september 2011 aan te wijzen als dagen waarop vrijstelling wordt verleend van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 

2.         te bepalen dat deze dagen uitsluitend van toepassing zijn voor de winkelcentra Kwelkade, Kwadrant, Westroyen, Rauwenhof en Passewaaij.

 

Tiel, 21 december 2010

burgemeester en wethouders van Tiel,

de secretaris,                          de burgemeester,

 

 

 

 

 

drs. W.J.C. Timmers             drs. S.P.M. de Vreeze