Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Besluit en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
CiteertitelBesluit en beleidsregels MO Tilburg 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagenbesluit MO Beleidsregels MO

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 139 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-282380

Collegebesluit 18 december 2018 - 23

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

Collegebesluit van 18 december 2018 - 23

 

Het college besluit het huidige Besluit en de huidige beleidsregels in te trekken en het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2019 en de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2019 vast te stellen, waarin de volgende wijzigingen zijn opgenomen:

 

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2019

 • 1.

  Art 1.2, tweede lid: tekstuele aanpassing.

 • 2.

  Art 2.1 en 2.2: wijziging maximale eigen bijdrage per 4 weken.

 • 3.

  Art 2.4, zevende lid toegevoegd: voor een sportvoorziening is geen eigen bijdrage verschuldigd.

 • 4.

  Art 4.3 toegevoegd: een pgb kan alleen worden toegekend als de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger in staat is dit pgb verantwoord te beheren.

 • 5.

  Art 4.4, eerste lid toegevoegd: budgetbeheerder mag niet dezelfde persoon zijn als de zorgverlener die uit het pgb wordt betaald.

 • 6.

  Art 4.4, zesde lid: tekstuele aanpassing.

 • 7.

  Art 4.4, achtste lid toegevoegd: bedrag van de feestdagenuitkering bedraagt maximaal EUR 272,-.

 • 8.

  Art 6.3: bedragen zijn geïndexeerd.

 • 9.

  Art 6.4 toegevoegd: bepalingen over de verhuisverklaring en het pgb voor een verhuiskostenvergoeding.

 • 10.

  Art 10.4 toegevoegd. Pgb voor bepaalde vormen van dienstverlening worden als financiële tegemoetkoming uitgekeerd.

 • 11.

  Art 11.1: Naamswijziging Stichting Kompaan en De Bocht in Stichting Sterk Huis doorgevoerd.

 • 12.

  Art 11.2 toegevoegd: opgenomen wordt dat het convenant landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang wordt gevolgd.

 • 13.

  Art 14.1 lid 3 en 4 toegevoegd: een heronderzoek kan plaatsvinden als daar aanleiding voor is. Een wijziging van zorgbehoefte wordt niet via een heronderzoek afgehandeld.

 • 14.

  Bijlage 1: bedrag bouwkosten is geïndexeerd.

 • 15.

  Bijlage 2: tarieven van de regiotaxi zijn aangepast en invoering van het bindend ov-advies.

 • 16.

  Bijlage 4: voorwaarde 5 toegevoegd. Betreft meldingsplicht bij calamiteiten.

 • 17.

  Toelichting op artikel 4.3 pgb-vaardigheden opgenomen.

 

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilbug 2019

 • 1.

  Bladzijde 3, passage m.b.t. eigen betaling voor cliënten op wie regres van toepassing is, wordt geschrapt.

 • 2.

  Bladzijde 6, toegevoegd: de algemene voorziening Hulp aan Huis kan bij misbruik worden stopgezet.

 • 3.

  Bladzijde 9, toegevoegd: bepaling over regresrecht.

 

 

Bijlagen

 • Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2019

 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 20219