Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Beleidsregels bijstandsverlening aan dak- en thuislozen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels bijstandsverlening aan dak- en thuislozen 2016
CiteertitelBeleidsregels bijstandsverlening aan dak- en thuislozen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 139, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2019nieuwe regeling

12-07-2016

gmb-2019-173812

Collegebesluit van 12 juli 2016, nr. 16

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels bijstandsverlening aan dak- en thuislozen 2016

Collegebesluit van 12 juli 2016, nr. 16

 

 

Besluit

Het college heeft besloten om:

 • 1.

  Een toets op regiobinding in te voeren bij aanvragen voor bijstand van dak- en thuislozen voor nieuwe aanvragen.

 • 2.

  De regiobinding wordt als volgt gedefinieerd:

  Er is sprake van regiobinding als belanghebbende voldoet aan tenminste één van de volgende criteria:

 • a.

  belanghebbende heeft gedurende drie jaar voorafgaand aan het moment van aanmelding minimaal twee jaar aantoonbaar zijn of haar hoofdverblijf in Tilburg of regio Midden Brabant gehad. Dit moet blijken uit inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie of het bekend en geregistreerd zijn bij zorginstellingen;

 • b.

  de aanwezigheid van een aantoonbaar positief sociaal netwerk (familie en vrienden);

 • c.

  redenen om de cliënt uit zijn oude sociale netwerk te halen aangegeven vanuit reeds gestarte hulpverlening;

 • d.

  Andere zwaarwegende redenen in de individuele situatie die het verstrekken van een uitkering nodig maken (individuele hardheidsclausule).

 • 3.

  De regio wordt vastgesteld op de regio in Midden Brabant.