Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Mandaat aanstellen verkeersregelaars

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat aanstellen verkeersregelaars
CiteertitelMandaat aanstellen verkeersregelaars
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, artt. 56 en 58
 2. Regeling verkeersregelaars 2009
 3. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-201201-01-2012Nieuwe regeling

07-02-2012

Toezending aan gemandateerden. Tekst in Gemeenteblad 2012, 8.

U12.001524

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat aanstellen verkeersregelaars

De burgemeester van de gemeente Tubbergen,

Gelet op:

 • -

  het bepaalde in de artikelen 56 en 58 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Regeling verkeersregelaars 2009 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende:

 • -

  dat ik, gelet op bovenstaande regelgeving, bevoegd ben verkeersregelaars aan te stellen en deze aanstelling in te trekken;

 • -

  dat tijdens evenementen binnen de Regio Twente verkeersregelaars uit diverse gemeenten worden ingezet;

 • -

  dat het belang van een efficiënte en zorgvuldige uitoefening van de inzet van verkeersregelaars vergt dat binnen de Regio Twente de bevoegdheid tot het aanstellen van verkeersregelaars eenduidig en eensluidend geschiedt;

 • -

  dat de aard van de bevoegdheid zich niet verzet tegen mandaatverlening;

BESLUIT:

 • -

  de burgemeesters van de gemeenten binnen de Regio Twente (zijnde gemeenten Hengelo, Wierden, Hof van Twente, Dinkelland, Oldenzaal, Haaksbergen, Rijssen-Holten, Almelo, Borne, Enschede, Losser, Twenterand en Hellendoorn) mandaat te verlenen om mijn bevoegdheid tot het aanstellen van verkeersregelaars en het intrekken van deze aanstelling op grond van de hierboven genoemde regelgeving uit te oefenen voor de jaaraanstelling van verkeersregelaars voor evenementen binnen de grenzen van de gemeente Tubbergen;

 • -

  dit mandaat te verlenen met het recht van ondermandaat;

 • -

  dit mandaat met terugwerkende kracht te laten intreden op 1 januari 2012.

Tubbergen, 7 februari 2012

De burgemeester van Tubbergen

mr. M.K.M. Stegers