Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Detailhandelsstructuurvisie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDetailhandelsstructuurvisie
CiteertitelDetailhandelsstructuurvisie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-200512-11-2015Nieuwe regeling

11-07-2005

Tekstplaatsing in Gemeenteblad 2012, 36

7294

Tekst van de regeling

Intitulé

Detailhandelsstructuurvisie

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 juli 2005, nr. 7294;

gelet op het advies van de commissie Bestuurszaken;

besluit:

De Detailhandelsstructuurvisie vast te stellen en de actiepakketten waar mogelijk verder uit te laten werken.

 

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 11 juli 2005,

de griffier, de voorzitter,

J.M.G. Waaijer, mr. M.K.M. Stegers