Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Basistarieven huishoudelijke hulp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBasistarieven huishoudelijke hulp
CiteertitelBasistarieven huishoudelijke hulp
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 21a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201301-01-2015Nieuwe regeling

09-09-2013

Gemeenteblad 2013, 27

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Basistarieven huishoudelijke zorg

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2013, nr. 10A;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 26 augustus 2013;

gelet op het bepaalde in artikel 21a van de WMO;

B E S L U I T:

vast te stellen dat:

 • °

  het basistarief hulp bij het huishouden voor HH1 per 1 januari 2014 € 18,02 wordt;

 • °

  het basistarief hulp bij het huishouden voor HH2 per 1 januari 2014 € 21,00 wordt;

 • °

  de basistarieven jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd, waarbij het tarief wordt uitgesplitst in twee delen:

  • -

   80% looncomponent; de looncomponent wordt conform CAO VVT geïndexeerd met een maximum van 3%;

  • -

   20% prijscomponent; de prijscomponent wordt geïndexeerd conform CBS consumenten-prijsindices CPI.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 9 september 2013

de griffier, de voorzitter,

H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar, mr. M.K.M. Stegers