Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende zaakbelastingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende zaakbelastingen 2014
CiteertitelEerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende zaakbelastingen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp1e Wijzigingsverordening op de heffing en invordening van de onroerende zaakbelasting 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-201401-01-201401-01-2015Wijziging

14-01-2014

Elektronisch gemeenteblad gemeente Tynaarlo, nummer 4854

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

de eerste wijziging van de: Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014

Het college van de gemeente Tynaarlo,

Behorend bij Raadsbesluit nr. 11.6

Betreft: 1e wijziging van de verordening onroerende zaakbelastingen 2014

onder mandaat verleend door de raad van de gemeente Tynaarlo bij raadsvoorstel van 5 november 2013,

B E S L U I T:

vast te stellen de eerste wijziging van de:

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014

 

 

Artikel 1

De belastingtarieven in artikel 5 van de verordening worden als volgt vastgesteld:

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

a. bij de gebruikersbelasting 0,0797 %

 • b.

  bij de eigenarenbelasting

  • 1.

   voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1110 %

  • 2.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1235 %

 

Artikel 2

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 januari 2014

P.Adema, burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen gemeentesecretaris / directeur