Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening tot intrekking van de Stimuleringsregeling aangepast bouwen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot intrekking van de Stimuleringsregeling aangepast bouwen
CiteertitelVerordening tot intrekking van de Stimuleringsregeling aangepast bouwen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpIntrekking Stimuleringsregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-201601-01-2016Intrekking verordening

19-04-2016

Elektronisch gemeenteblad nummer 52528

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot intrekking van de Stimuleringsregeling aangepast bouwen

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het collegevoorstel d.d. 29 maart 2016;

overwegende dat de stimuleringsregeling aangepast bouwen niet meer actueel is en er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de regeling;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de

Verordening tot intrekking van de Stimuleringsregeling aangepast bouwen

 

Artikel 1  

De Stimuleringsregeling aangepast bouwen 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 2  

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als: Intrekkingsverordening stimuleringsregeling aangepast bouwen.

     

Vries, 19 april 2016

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

J.L. de Jong,

griffier