Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Tarieventabel Marktgeldenverordening  2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel Marktgeldenverordening  2011
CiteertitelTarieventabel Marktgeldenverordening  2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Onbekend

30-11-2010

Oostermoer, 15 december 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel Marktgeldenverordening  2011

 

 

Tarieventabel behorende bij de "Marktgeldenverordening 2011”

Alle hierna genoemde bedragen zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt per dag of gedeelte daarvan voor een paard € 2,00

 • 2.

  Voor ieder(e) tent, kraam, tafel, stal, voertuig en dergelijke inrichting(en) per strekkende

  meter ingenomen ruimte, gemeten langs de weg:

  • a.

   voor de najaarsmarkt te Zuidlaren:

   a.1. voor wat betreft kramen, die eetwaren verkopen € 18,00

   a.2. voor wat betreft kramen, die in hoofdzaak ter plaatse

   eetwaren bereiden en verkopen om ter plaatse te consumeren € 53,00

   a.3. voor wat betreft de overige kramen € 13,50

   De tarieven onder a.1. t/m a.3. worden verhoogd met € 8,25 per standplaats voor

   promotie en met € 16,95 voor elektra.

  • b.

   voor de voorjaarsmarkt te Zuidlaren € 5,30

   Het tarief onder b. wordt verhoogd met € 8,40 per standplaats voor promotie en

   met € 5,30. voor elektra

  • c.

   voor de weekmarkt te Zuidlaren € 1,10

  • d.

   voor de weekmarkt te Vries € 0,65

  • e.

   voor de weekmarkt te Tynaarlo € 0,52

  • f.

   voor de weekmarkt te Eelde € 1,10

 • 3.

  a. De kosten voor het reserveren van een plaats voor paarden bedragen

  voor de najaarsmarkt te Zuidlaren € 1,50 per strekkende meter ingenomen marktruimte.

  • b.

   Per reservering zal het tarief worden verhoogd met € 8,45 voor promotie/ naamsvermelding

    

   Hoort bij besluit van de raad van de gemeente Tynaarlo d.d. 30 november 2010, nr. 9 g.

   J.L. de Jong, griffier