Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Inkoop- en aanbestedingsregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInkoop- en aanbestedingsregeling
CiteertitelInkoop- en aanbestedingsregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening wijzigt de inkoop- en aanbestedingsregeling april 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 26 Financiële verordening gemeente Uden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-200804-04-20131e wijziging; wijziging van artikel(s): 4 en 5

16-09-2008

Infopagina 23-09-08

College 16-09-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoop- en aanbestedingsregeling

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

overwegende dat de inkoop- en aanbestedingsregeling van 2005 op een aantal punten gewijzigd moet worden;

gelet op artikel 26 van de Financiële verordening gemeente Uden;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende wijzigingsregeling:

1e wijziging Inkoop- en aanbestedingsregeling

Artikel I. Wijziging

De inkoop- en aanbestedingsregeling wordt gewijzigd als volgt:

A.Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4. Bepaling aanbestedingsprocedures

 • 1.

  Bij het bepalen van de aanbestedingsprocedures wordt uitgegaan van de drempelbedragen zoals die zijn vastgesteld in het besluit “Drempelwaarden aanbestedingsprocedures gemeente Uden”.

 • 2.

  Bij iedere aanbesteding stelt de budgethouder vast wat de financiële omvang van de opdracht is.

 • 3.

  Van het type aanbesteding kan alleen op basis van een besluit van het College van burgemeester en wethouders worden afgeweken.

  • B.

   In artikel 5, eerste lid wordt ‘Aanbestedingsreglement Werken 2004’ vervangen door: ‘Aanbestedingsregelement Werken 2005’, en komt te luiden:

 • 1.

  Voor Werken is het Aanbestedingreglement Werken 2005 van toepassing.

Artikel II. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na die van haar bekendmaking.

Artikel IV. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Eerste wijziging Inkoop- en aanbestedingsregeling.

Uden, 16 september 2008

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris de burgemeester