Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Beleidslijn Extra woning op 1 perceel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidslijn Extra woning op 1 perceel
CiteertitelBeleidslijn Extra woning op 1 perceel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2017Nieuwe regeling

08-12-2016

gmb-2017-3269

R2016.077

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidslijn Extra woning op 1 perceel

nieuwe beleidslijn ‘extra woningen op 1 perceel’ vast te stellen:

Extra woningen op 1 perceel

 • I.

  De nieuwe woning is vanaf de openbare weg bereikbaar en dient een minimale breedte te hebben van 4,5m, waarvan 3,25m verhard dient te zijn;

 • II.

  Voor de nieuwe woning is parkeren op eigen terrein verplicht vervolgens de geldende parkeernorm;

 • III.

  De oppervlakte van het perceel voor zowel de nieuwe als de bestaande woning is 400 m2 of groter;

 • IV.

  De oppervlakte van de begane grond van de nieuwe woning is maximaal of even groot als de huidige woning met een minimum van 60 m2;

 • V.

  De nieuw te bouwen woning mag net zoveel bouwlagen hebben als de bestaande woning en dient te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 of aanverwante danwel vervangende regelgeving op dit beleidsgebied en dient voorzien te zijn van een kap;

 • VI.

  Bestaande bijgebouwen kunnen omgezet worden naar een hoofdfunctie mits er voldaan wordt aan onderdeel I t/m V van deze beleidslijn, voldaan wordt aan het gestelde in Bouwbesluit 2012 of aanverwante danwel vervangende regelgeving op dit beleidsgebied en de stijl van de bestaande bebouwing wordt aangehouden;

 • VII.

  Er wordt geen maximum gesteld aan het aantal extra woningen;

 • VIII.

  Bovengenoemde punten zijn van toepassing voor het gebied dat aangegeven is op een nieuwe bijgevoegde overzichtskaart (corsanummer int 15.4269), met uitzondering van de ‘achtererven Kleis’;

 • IX.

  Een bestaande stolp (Noord-Hollandse boerderij met vierkante vorm en piramidevormig dak) mag worden gesplitst in maximaal 4 zelfstandige wooneenheden. Dit geldt voor stolpen zowel binnen het gebied zoals aangegeven op bijgevoegde overzichtskaart (corsanummer int 15.4269) als in het buitengebied.