Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Kunstcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKunstcommissie
CiteertitelKunstcommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpcommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum publicatie is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 91

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-1999nieuwe regeling

17-12-1998

Dagblad Kennemerland, 07-01-1999

nummer 98/106A

Tekst van de regeling

Intitulé

Kunstcommissie

KUNSTCOMMISSIE

 

Verordening Kunstcommissie, houdende instelling, taak, samenstelling en werkwijze van een vaste commissie van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders inzake het kunstbeleid.

Gebaseerd op artikel 91 der Gemeentewet.

 

Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 17 december 1998, nummer 98/106A, in werking getreden op 15 januari 1999.

 

Artikel 1.  

 • 1.

  Er is een adviescommissie ten behoeve van het kunstbeleid genaamd “Kunstcommissie”.

 • 2.

  De Commissie heeft tot taak Burgemeester en Wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over het kunstbeleid in het algemeen en de tentoonstellingen in het gemeentehuis in het bijzonder.

Artikel 2.  

De Commissie bestaat buiten de door burgemeester en wethouders aan te wijzen voorzitter uit een lid van de gemeenteraad en twee kunstenaars die niet in uitgeest behoeven te wonen. Zij worden door de gemeenteraad benoemd.

Artikel 3.  

Het lidmaatschap vervalt bij het niet langer bekleden van de functie dan wel het niet meer hebben van de kwaliteit, op grond waarvan de benoeming heeft plaatsgevonden.

Artikel 4.  

De gemeenteraad kan, indien hiervoor gegronde redenen bestaan, een lid ontslaan

Artikel 5.  

 • 1.

  De commissie beraadslaagt in het openbaar.

 • 2.

  Van het verhandelde wordt een verslag gemaakt.

 • 3.

  De adviezen worden schriftelijk verstrekt.

Artikel 6.  

Het secretariaat van de Commissie wordt bekleed dor een door Burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar.