Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening subsidie onderhoud wind- en watermolens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidie onderhoud wind- en watermolens
CiteertitelVerordening subsidie onderhoud wind- en watermolens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze versie van de 'Verordening subsidie onderhoud wind- en watermolens' is de vierde wijziging van de oorspronkelijke 'Verordening subsidie onderhoud wind- en watermolens', vastgesteld bij Raadsbesluit van 15-12-1969, nummer 69/132.

De aanhef is gewijzigd bij de vierde wijziging.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-199431-03-2016nieuwe regeling

21-07-1994

Dagblad Kennemerland, 28-07-1994.

nummer 94/58

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidie onderhoud wind- en watermolens

VERORDENING SUBSIDIE ONDERHOUD WIND- EN WATERMOLENS

 

 

Verordening op het verlenen van subsidies in het onderhoud van wind- en watermolens.

Gebaseerd op artikel 149 van de Gemeentewet.

Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 15 december 1969, nummer 69/132, in werking getreden op 1 januari 1969.

1e wijziging:

Bij Raadsbesluit van 6 februari 1975, nummer 75/9, in werking getreden op 1 januari 1973.

2e wijziging:

Bij Raadsbesluit van 27 november 1980, nummer 80/165, in werking getreden op 1 januari 1980.

3e wijziging:

Bij Raadsbesluit van 31 oktober 1985, nummer 85/124, in werking getreden op 1 januari 1984.

4e wijziging:

Bij Raadsbesluit van 21 juli 1994, nummer 94/58, in werking getreden op 5 augustus 1994.

 

 

Artikel 1  

Ten behoeve van alle herstel- en onderhoudswerken, die op enigerlei wijze nuttig of noodzakelijk zijn voor de instandhouding van industrie- en poldermolens in de gemeente Uitgeest, wordt een gemeentelijk subsidie verleend.

Artikel 2  

Het in artikel 1 bedoelde subsidie bedraagt 25% van de kosten met een maximum van f 1250,-- per molen per jaar voor in bedrijf zijnde molens en een maximum van f 750,-- per molen per jaar voor niet in bedrijf zijnde molens.

Artikel 3  

Het gemeentelijk subsidie wordt alleen gegeven voor die kosten welke ook door het rijk en de provincie Noord-Holland subsidiabel worden verklaard.

Artikel 4  

Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 januari 1969.