Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening tot instelling van een Erepenning der gemeente en van een gemeentepenning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot instelling van een Erepenning der gemeente en van een gemeentepenning
CiteertitelVerordening tot instelling van een Erepenning der gemeente en van een gemeentepenning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpoverig

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Data inwerkingtreding en bekendmaking zijn bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-1997nieuwe regeling

24-04-1997

Dagblad Kennemerland, 01-05-1997

nummer 97/22

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot instelling van een Erepenning der gemeente en van een gemeentepenning

VERORDENING TOT INSTELLING VAN EEN EREPENNING DER GEMEENTE EN VAN EEN GEMEENTEPENNING

 

Vastgesteld bij Raadsbesluit van 24 april 1997, nummer 97/22.

 

Afdeling I  

 

Van de Erepenning

 

Artikel 1  

Er wordt ingesteld een Erepenning der gemeente.

De Erepenning wordt geslagen in zilver, wordt steeds in dezelfde grootte vervaardigd, te weten met een diameter van 45 mm, een dikte van 2 mm en een zilvergehalte van Ag 92,5%, draagt aan de ene zijde het wapen der gemeente met daaromheen de woorden: “Erepenning der gemeente Uitgeest” en wordt aan de achterzijde voorzien van een toepasselijke inscriptie.

 

Artikel 2  

Voor de toekenning van een Erepenning komen slechts in aanmerking zij die zich jegens de gemeente en/of de gemeenschap van Uitgeest in bijzondere mate hebben verdienstelijk gemaakt.

 

Artikel 3  

De raad beslist of een Erepenning zal worden toegekend. De voorstellen tot en de beraadslagingen over de toekenning van deze Erepenning zullen plaatshebben in een geheime vergadering.

 

Artikel 4  

Van elke toekenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, hetwelk de naam draagt van “Ereboek der gemeente”.

 

Afdeling II  

 

Van de gemeentepenning

 

Artikel 5  

Er wordt ingesteld een gemeentepenning.

De gemeentepenning wordt geslagen in zilver, wordt steeds in dezelfde grootte vervaardigd, te weten met een diameter van 30 mm, een dikte van 1,6 mm en een zilvergehalte van Ag 92,5%, draagt aan de ene zijde het wapen der gemeente Uitgeest met daaromheen de woorden: “Gemeentepenning van Uitgeest” en wordt aan de achterzijde voorzien van een toepasselijke inscriptie.

 

Artikel 6  

De gemeentepenning wordt toegekend als blijk van waardering voor personen of om te dienen als prijs of herinnering aan/bij gewichtige gebeurtenissen; met de toekenning moet het gemeentebelang op genoegzame wijze worden gediend.

 

Artikel 7  

Burgemeester en wethouders beslissen of een gemeentepenning zal worden toegekend.