Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

VERORDENING OP DE GRAF- EN BEGRAFENISRECHTEN IN DE GEMEENTE URK

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE GRAF- EN BEGRAFENISRECHTEN IN DE GEMEENTE URK
CiteertitelVerordening graf- en begrafenisrechten 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 216 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

13-11-2017

gmb-2018-13124

2017.07868

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE GRAF- EN BEGRAFENISRECHTEN IN DE GEMEENTE URK

Hoofdstuk 1 Begraven

 

1.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van

12 jaar en ouder wordt geheven € 935,00

1.2 Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 tot

12 jaar wordt geheven € 467,00

1.3 Voor het begraven van een lijk van een in de eerste 24

Weken van de zwangerschap levenloos geboren kind € 300,00

1.4 Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan

1 jaar en levenloos geboren kinderen wordt geheven € 233,00

1.5 Voor het begraven op buitengewone uren, dan wel

dagen wordt het recht bedoeld in 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4

verhoogd met € 457,00

Hoofdstuk 2 Grafrechten particulier zandgraf en particulier familiegraf

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier zandgraf wordt geheven

2.1 voor een periode van 30 jaar voor personen van

12 jaar en ouder € 3.146,00

2.2 voor een periode van 50 jaar voor personen van

1 tot 12 jaar € 2.365,00

2.3 voor een periode van 50 jaar voor kinderen jonger

dan 1 jaar € 1.573,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier familiegraf wordt geheven

2.4 voor een periode van 30 jaar € 2.639,00

 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in artikel 2.1 en 2.4 wordt geheven

2.5.1 voor een periode van 10 jaar € 880,00

2.5.2 voor een periode van 20 jaar € 1.760,00

 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in artikel 2.2 wordt geheven

2.6.1 voor een periode van 10 jaar € 477,00

2.6.2 voor een periode van 20 jaar € 944,00

 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in artikel 2.3 wordt geheven

2.7.1 voor een periode van 10 jaar € 315,00

2.7.2 voor een periode van 20 jaar € 629,00

 

Hoofdstuk 3 Grafrechten particulier (familie-)keldergraf

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier (familie-)keldergraf en op een particulier familiekeldergraf, exclusief aanschaf kelder, wordt geheven

3.1 voor een particulier keldergraf voor een periode van 50 jaar € 5.156,00

3.2 voor een particulier keldergraf voor een periode van 100 jaar € 13.875,00

3.3 voor een particulier familiekeldergraf voor 50 jaar € 4.648,00

3.4 voor een particulier familiekeldergraf voor 100 jaar € 12.680,00

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in artikel 3.1 en 3.3 wordt geheven

3.3.1 voor een periode van 10 jaar € 880,00

3.3.2 voor een periode van 20 jaar € 1.760,00

 

Hoofdstuk 4 Grafrechten particulier urnengraf

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven

4.1 voor een periode van 30 jaar € 1.522,00

 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in artikel 4.1 wordt geheven

4.2.1 voor een periode van 10 jaar € 507,00

4.2.2 voor een periode van 20 jaar € 1.015,00

Hoofdstuk 5 Gebruik algemeen graf

 

Voor het verlenen van een gebruiksrecht op een algemeen zandgraf wordt geheven

5.1 voor een periode van 15 jaar, waarvoor verlenging

niet mogelijk is € 1.320,00

Hoofdstuk 6 Asbestemmingen

 

Voor het bijzetten of begraven van een asbus of urn wordt geheven

6.1 in een urnengraf € 467,00

6.2 op een particulier graf € 234,00

6.3 in een particulier graf € 467,00

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven

6.4 op een verstrooiingsplaats € 152,00

 

Hoofdstuk 7 Lijkschouwing

 

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijk-

schouwer wordt geheven € 833,00

Hoofdstuk 8 Overschrijven van grafrechten

 

Voor het overschrijven van grafrechten in een daartoe bestemd

register wordt geheven € 31,00

Hoofdstuk 9 Opgraven en herbegraven

 

9.1. Voor het opgraven van een lijk wordt geheven € 935,00

9.2 Voor het na opgraven weer opnieuw in hetzelfde graf

Of een ander graf wordt geheven € 935,00

Hoofdstuk 10 Overige heffingen

 

10.1 Voor het lichten van een grafmonument ten behoeve van

het bijzetten van een lijk in een reeds bestaand graf

wordt geheven € 106,00

10.2 Voor het plaatsen van een grafkelder wordt geheven € 2.389,00

 

Aldus vastgesteld op 9 november 2017

De raad van de gemeente Urk,

De griffier, de voorzitter,

Deze tarieventabel vormt één geheel met de verordening graf- en begrafenisrechten.

Vastgesteld door de raad op 9 november 2017,

De griffier, de voorzitter,