Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Regeling tot toekenning van de toelage voor vuil eln onaangenaam werk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling tot toekenning van de toelage voor vuil eln onaangenaam werk
CiteertitelRegeling vuilwerktoelage 2004
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bezoldigingsregeling gemeente Urk 2003, art. 23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-200401-01-2004Herziening

01-12-2004

Gemeentelijke website (intranet)

2004001570

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tot toekenning van de toelage voor vuil eln onaangenaam werk

Burgemeester en Wethouders van Urk;

 

gelet op artikel 23 van de Bezoldigingsregeling gemeente Urk 2003;

 

gezien de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg van

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende

                          <vet>‘Regeling tot toekenning van de toelage voor vuil en onaangenaam werk’</vet>

Artikel 1  

Ambtenaar: De ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Artikel 2  

De ambtenaar die is aangesteld in een van onderstaande functies komt in aanmerking voor een vuilwerktoelage. Dit zijn de volgende functies:a. Bode;b. Interieurverzorger;c. Coördinator ijsselmeervisafslag;d. Schoonmaker/toezichthouder binnensportaccommodaties;e. Beheerder museum;f. Medewerk(st)er in het gemeentelijke zwembad;g. Medewerker bouwkundig onderhoud;h. Beheerder milieustraat/magazijni. Medewerker beheer &amp; uitvoeringj. Medewerker groenvoorzieningk. Medewerker onderhoud materieell. Beheerder begraafplaatsenm. Beheerder sportparkn. (Senior) elektromonteuro. Handhaver openbare ruimte.

Artikel 3  

a. De ambtenaar die op grond van artikel 1 voor een vuilwerktoelage in aanmerking komt, geniet hiervoor een bruto toelage zoals dat is aangegeven in bijlage B van de Bezoldigingsregeling gemeente Urk 2003.b. Het bedrag van de toelage wordt gewijzigd op basis van de algemene salariswijzigingen van de gemeentelijke salarisschalen.

Artikel 4  

Degene die de functie genoemd in het eerste lid in deeltijd bekleedt, ontvangt een evenredig gedeelte van de toelage.

Artikel 5  

  • 1

    Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2004 en kan worden aangehaald als de “Regeling vuilwerktoelage 2004”.

  • 2

    De “Regeling tot toekenning van de toelage voor vuil en onaangenaam Werk” zoals vastgesteld op 4 juli 1986 en zoals sindsdien gewijzigd, wordt ingetrokken. Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Urk, gehouden op 1 december 2004.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Urk, gehouden op 1 december 2004,De Burgemeester,                                                                De secretaris,

1  

Behorende bij de Bezoldigingsregeling gemeente Urk 2003, ingaande 1 september 2004. 

 

 

 

Wachtdiensttoelage

€ 195,81 bruto per jaar

Kledingtoelage

€ 205,76 bruto per jaar

Vuilwerktoelage

€ 46,74 bruto per jaar

Toelage bedrijfshulpverlener

€ 28,18 bruto per maand

EHBO-toelage

€ 8,44 bruto per maand

 

 

 

 

Ambtenaar, belast met het verzorgen van begrafenissen    

 

 

 

 

 

 

Marktmeester

schaal 5 met 10 periodieke verhogingen + 40 % onregelmatigheidstoelage

€ 18,64 bruto per uur

Interieurverzorger

schaal 1 met 8 periodieke verhogingen + vuilwerktoelage

€ 9,93 bruto per uur

Algemeen medewerker zwembad

schaal 2 met 4 periodieke verhogingen + 10 % onregelmatigheidstoelage + vuilwerktoelage

€ 10,55 bruto per uur

Zwemonderwijzeres 

school 3 met 3 periodieke verhogingen + 10 % onregelmatigheidstoelage + vuilwerktoelage

€ 10,72 bruto per uur