Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2015
CiteertitelKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet, het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2015;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201401-01-2016Onbekend

11-11-2014

Digitaal gemeenteblad, 22 december 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2015

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2015

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014;

Gelet op het bepaalde in artikel 225 van de Gemeentewet, het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2015;

Overwegende dat op grond van artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2015 het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen € 59,- bedraagt en dit tarief als volgt is onderbouwd;

Artikel I

De kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelastingen als volgt te begroten:

 • -

  Overige exploitatielasten € 6.709,-

 • -

  Kosten opvragen kentekens € 337,-

 • -

  Kostenplaatsen 170.586,-

  Totaal € 177.632,-

Aantal naheffingsaanslagen: 2.435

Kosten naheffingsaanslag: € 177.632,-/2.435 = € 72,94

Artikel II

Dit besluit kan worden aangehaald als “Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2015”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2014.

De raad voornoemd,

A.M. Hoeberigs drs. M.J.A. Eurlings

griffier burgemeester