Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Tarieventabel, behorende bij de “Legesverordening 2012”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel, behorende bij de “Legesverordening 2012”
CiteertitelTarieventabel, behorende bij de “Legesverordening 2012”
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum en bron van bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Legesverordening 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

02-11-2011

Onbekend.

11raad00596

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel, behorende bij de “Legesverordening 2012”

TARIEVEN

 

Tarieventabel, behorende bij de “Legesverordening 2012”. 

 

Artikel 1  

TARIEVEN

 

Tarieventabel, behorende bij de “Legesverordening 2012”.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverleningHoofdstuk 1 Burgerlijke standHoofdstuk 2 ReisdocumentenHoofdstuk 3 RijbewijzenHoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensHoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het KiezersregisterHoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevensHoofdstuk 7 BestuursstukkenHoofdstuk 8 VastgoedinformatieHoofdstuk 9 Overige publiekszakenHoofdstuk 10 GemeentearchiefHoofdstuk 11 KansspelenHoofdstuk 12 TelecommunicatieHoofdstuk 13 Verkeer en vervoerHoofdstuk 14 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningHoofdstuk 1 BegripsomschrijvingenHoofdstuk 2 Beoordelen conceptaanvraagHoofdstuk 3 OmgevingsvergunningHoofdstuk 4 VerminderingHoofdstuk 5 TeruggaafHoofdstuk 6 BestemmingswijzigingenHoofdstuk 7 SloopmeldingHoofdstuk 8 In de titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese DienstenrichtlijnHoofdstuk 1 HorecaHoofdstuk 2 ProstitutiebedrijvenHoofdstuk 3 BrandbeveiligingsverordeningHoofdstuk 4 GastouderopvangHoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

HOOFDSTUK 1 BURGERLIJKE STAND

 

1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dat niet op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 (Stb.72) kosteloos wordt voltrokken: 1.1.1.1 op werkdagen tijdens kantooruren € 395,001.1.1.2 op werkdagen voor of na kantooruren € 470,001.1.1.3 op een andere dag dan een werkdag € 645,001.1.2 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op locatie dat niet op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 (Stb. 72) kosteloos wordt voltrokken: 1.1.2.1 op werkdagen tijdens kantooruren € 640,001.1.2.2 op werkdagen voor of na kantooruren € 715,001.1.2.3 op een andere dag dan een werkdag € 890,001.1.3 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, dat niet op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 (Stb.72) kosteloos wordt voltrokken, waarbij sprake is van een zakelijke, formele en eenvoudige ceremonie op dinsdag 10.30 uur of 11.00 uur  € 195,001.1.4 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie in het Weerderhuys: 1.1.4.1 op werkdagen tijdens kantooruren € 395,001.1.4.2 op werkdagen voor of na kantooruren € 470,001.1.4.3 op een andere dag dan een werkdag € 645,001.1.5 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie op locatie: 1.1.5.1 op werkdagen tijdens kantooruren € 640,001.1.5.2 op werkdagen voor of na kantooruren € 715,001.1.5.3 op een andere dag dan een werkdag € 890,001.1.6 Bij annulering van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van partnerschap in huwelijk worden de leges gerestitueerd, waarbij als het voorbereidend gesprek reeds met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgelijke stand heeft plaatsgevonden, hiervoor in mindering wordt gebracht € 25,001.1.7 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: 1.1.7.1 het beschikbaar stellen van een getuige door de gemeente, per getuige € 35,001.1.7.2 het verstrekken van een trouwboekje/boekje geregistreerd partnerschap € 25,001.1.8 Het tarief bedraagt ter zake van het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier €17,50

HOOFDSTUK 2 REISDOCUMENTEN

1.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 48,701.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen na vermissing, indien de bewaartermijn van het vermiste document nog niet is verstreken € 74,701.2.1.3 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) € 48,701.2.1.4 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) na vermissing, indien de bewaartermijn van het vermiste document nog niet is verstreken € 74,701.2.1.5 tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.4 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument € 9,351.2.1.6 tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1 en 1.2.1.3 € 21,851.2.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar € 30,001.2.1.8 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder € 40,051.2.1.9 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) na vermissing indien de bewaartermijn van het vermiste document nog niet is verstreken € 66,051.2.2 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.4 alsmede in 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 45,901.2.3 Het tarief genoemd in 1.2.2 bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.5 wordt slechts één keer per reisdocument berekend. 1.2.4 Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.6 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van € 21,801.2.5.1 Bij afwijzing van een reisdocument zoals bedoeld in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 wordt een bedrag aan rijksleges terugbetaald van € 13,901.2.5.2 Bij afwijzing van een reisdocument zoals bedoeld in 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.4 wordt een bedrag aan rijksleges terugbetaald van € 19,601.2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een documenthoes/omslag € 0,50

HOOFDSTUK 3 RIJBEWIJZEN

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.3.1.1 tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 39,001.3.1.2 tot het afgeven van een rijbewijs na vermissing € 65,001.3.2 De tarieven genoemd in 1.3.1.1 en 1.3.1.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 33,501.3.3 tot het verstrekken van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen € 7,00

HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, waaronder begrepen de administraties als bedoeld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994,494) en het betreffende Regelement, alsmede het voormalige bevolkingsregister, voor zover dat niet aan de streekarchivaris is overgedragen dan wel is onderworpen aan de bepalingen van de Archiefwet, moet worden geraadpleegd. 1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 7,001.4.2.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: 1.4.2.2.1 voor 50 verstrekkingen € 340,001.4.2.2.2 voor 100 verstrekkingen € 675,001.4.2.2.3 voor 500 verstrekkingen € 3.360,001.4.2.2.4 voor 1.000 verstrekkingen € 6.700,001.4.2.2.5 voor 5.000 verstrekkingen € 31.000,001.4.2.2.6 voor 10.000 verstrekkingen € 58.000,001.4.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.4.3.1 tot éénmalige verstrekking van gegevens per selectie een vast bedrag van € 70,001.4.3.2. Bij het verstrekken van gegevens verhoogd met de volgende bedragen: 1.4.3.2.1 0 tot 100 verstrekkingen € 35,001.4.3.2.2 100 tot 500 verstrekkingen € 70,001.4.3.2.3 500 tot 1.000 verstrekkingen € 140,001.4.3.2.4 1.000 tot 5.000 verstrekkingen € 280,001.4.3.2.5 5.000 tot 10.000 verstrekkingen € 560,001.4.3.2.6 meer dan 10.000 verstrekkingen € 1.120,001.4.4 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.5 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet is opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. 1.4.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.4.5.1 tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking € 7,001.4.5.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: 1.4.5.2.1 voor 50 verstrekkingen € 340,001.4.5.2.2 voor 100 verstrekkingen € 675,001.4.5.2.3 voor 500 verstrekkingen € 3.360,001.4.5.2.4 voor 1.000 verstrekkingen € 6.700,001.4.5.2.5 voor 5.000 verstrekkingen € 31.000,001.4.5.2.6 voor 10.000 verstrekkingen € 58.000,001.4.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.4.6.1 tot éénmalige verstrekking van gegevens per selectie een vast bedrag van € 70,001.4.6.2. Bij het verstrekken van gegevens verhoogd met de volgende bedragen: 1.4.6.2.1 0 tot 100 verstrekkingen € 35,001.4.6.2.2 100 tot 500 verstrekkingen € 70,001.4.6.2.3 500 tot 1.000 verstrekkingen € 140,001.4.6.2.4 1.000 tot 5.000 verstrekkingen € 280,001.4.6.2.5 5.000 tot 10.000 verstrekkingen € 560,001.4.6.2.6 meer dan 10.000 verstrekkingen € 1.120,001.4.7 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

2,271.4.8 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie voor ieder besteed kwartier of gedeelte daarvan € 17,501.4.9 Voor afstemming via alternatief media aan afnemers € 22,501.4.10 Tot het verstrekken van een afschrift verklaring onder ede € 11,80

HOOFDSTUK 5 KIEZERSREGISTER

1.5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

7,00

 

HOOFDSTUK 6 VERSTREKKINGEN OP GROND VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

1.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens: 1.6.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit: 1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina € 0,23met een maximum per bericht van € 4,501.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s € 22,501.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier € 4,501.6.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking € 22,501.6.2 indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd. 1.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens € 4,50

HOOFDSTUK 7 BESTUURSSTUKKEN

1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.7.1.1 een afschrift van de beleidsbegroting € 49,001.7.1.2 een afschrift van de beheersbegroting € 70,001.7.1.3 een afschrift van de gemeenterekening/verslag € 70,001.7.1.4 een afschrift van de voorjaarsnota € 35,001.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de raads- en commissiestukken

80,001.7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: 1.7.3.1 een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening € 22,501.7.3.2 een exemplaar van de Bouwverordening € 72,001.7.3.3 een exemplaar van de Brandbeveilingsverordening € 22,501.7.3.4 een exemplaar van de voorschriften van de voorschriften van een bestemmingsplan (exclusief tekeningen) € 10,001.7.3.5 een exemplaar van de voorschriften van de toelichting van een bestemmingsplan (exclusief tekeningen) € 10,001.7.3.6 een kopie uittreksel bestemmingsplan € 5,651.7.3.7 een exemplaar van “Standaard details leefomgeving/realisatie” € 50,00

HOOFDSTUK 8 VASTGOEDINFORMATIE

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het vertrekken van kadastrale gegevens per behandeling € 8,501.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van: 1.8.2.1 het printen van een digitaal bestand op A4 formaat € 15,001.8.2.2 het printen van een digitaal bestand op A3 formaat € 17,501.8.2.3 het printen van een digitaal bestand op A2 formaat € 22,501.8.2.4 het printen van een digitaal bestand op A1 formaat € 30,001.8.2.5 het printen van een digitaal bestand op A0 formaat € 45,001.8.3 Het tarief bedraagt voor het leveren van een digitaal bestand per e-mail cd-rom € 35,001.8.4 Het tarief voor het verstrekken van een verklaring van afwezigheid publiekrechtelijke bepalingen zoals bedoeld in art. 9, eerste lid, onder c van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

6,501.8.5 Het tarief voor het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift uit het gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingenregister zoals bedoeld in art. 9, eerste lid, onderdeel b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

3,501.8.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit: 1.8.6.1 de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

25,00

HOOFDSTUK 9 OVERIGE PUBLIEKSZAKEN

1.9.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.9.1.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag via COVOG € 30,051.9.1.2 Tot het verkrijgen van een attestatie de vita € 11,801.9.1.3 tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn € 7,001.9.1.4 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening € 7,001.9.1.5 tot het afgeven van een verklaring omtrent het Nederlanderschap € 7,001.9.1.6 tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie van een officieel document of het in overeenstemming verklaren van afschriften van getoonde originelen € 3,501.9.1.7 Voor het afgeven van een gehandicaptenparkeerkaart € 45,00

 

HOOFDSTUK 10 GEMEENTEARCHIEF

1.10.1 Het tarief bedraagt ter zake van het doen van naspeuringen het resultaat, in de in het gemeente-archief berustende stukken door een ambtenaar van het gemeente-archief, per kwartier of gedeelte daarvan

17,50

 

HOOFDSTUK 11 KANSSPELEN

1.11.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, voor een tijdvak van 12 maanden: 1.11.1.1 Indien de vergunning voor één kansspelautomaat geldt € 56,501.11.1.2 Indien de vergunning voor twee kansspeelautomaten geldt € 90,501.11.2 Onderdelen 1.11.1.1 en 1.11.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de in de onderdelen 1.11.1.1 en 1.11.1.2 bedoelde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning worden verlaagd onderscheidenlijk verhoogd. 1.11.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, voor een tijdvak van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd: 1.11.3.1 indien de vergunning voor één kansspelautomaat geldt € 226,501.11.3.2 indien de vergunning voor twee kansspeelautomaten geldt € 362,501.11.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

70,00

HOOFDSTUK 12 TELECOMMUNICATIE

1.12.1 Dit hoofdstuk heeft betrekking op vergunningverlening nutsbedrijven en instemmingsbesluit telecom-aanbieders voor de uniforme aanpak voor het hebben, (ver)leggen en onderhouden van kabels en leidingen 1.12.1.1 Onder maagdelijk terrein wordt verstaan: nieuwbouwlocaties, die omschreven worden als grondexploitatiecomplexen zowel bij in- en uitbreidlocaties alsook bij nieuwe bestemmingsplannen waar geen infrastructuur aanwezig is 1.12.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van het instemmingsbesluit omtrent plaats, tijdstip en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en het Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik voor gemeenten, die deel uitmaken van het SRE, inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen:

 

 

 

 

344,801.12.2.1 indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief zoals aangegeven in 1.12.2 per strekkende meter sleuf verhoogd met

 

 

1,661.12.2.2 indien de onder 1.12.2.1 vermelde werkzaamheden worden verricht in of op nieuwbouwlocaties met de kwalificatie van maagdelijk terrein, zoals bedoeld in 1.12.1.1, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

1,101.12.2.3 De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieënhuisaansluitingen lengten voor de telecom-aanbieders: a. minder dan 25 meter € 0,00b. tussen 25 meter en 100 meter en de variabele kosten per meter sleuf €€ 172,400,83c. groter dan 100 meteren de variabele kosten per meter sleuf €€ 344,801,661.12.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.11, eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard 2008 en het Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik voor gemeenten, die deel uitmaken van het SRE inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen

 

 

 

 

344,801.12.3.1 indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

1,661.12.3.2 indien de onder 1.12.3.1 vermelde werkzaamheden worden verricht in of op nieuwbouwlocaties met de kwalificatie maagdelijk terrein als bedoeld in 1.12.1.1, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

1,101.12.3.3 De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieënhuisaansluitingen lengten voor de nutsbedrijven (gas, water, elektra): a. minder dan 25 meter. € 0,00b. tussen 25 meter en 100 meter en de variabele kosten per meter sleuf €€ 172,400,83c. groter dan 100 meteren de variabele kosten per meter sleuf €€ 344,801,66

HOOFDSTUK 13 VERKEER EN VERVOER

1.13.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.13.1.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

70,001.13.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen € 70,001.13.1.3 Voor een ontheffing voor het houden van wedstrijden met voertuigen ingevolge artikel 148 van de Wegenverkeerswet in combinatie met een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

70,00

HOOFDSTUK 14 DIVERSEN

1.14.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: 1.14.1.1 een vergunning ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

70,001.14.1.2 een vergunning, anders dan ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

70,001.14.1.3 een vergunning als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard, voor het plaatsen van containers, bouwhekken en bouwmaterialen op de openbare wegvoor een periode van zeven dagen of mindervoor een periode van meer dan zeven dagen

€€

36,0070,001.14.1.4 een ontheffing ingevolge artikel 4.6. van de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard voor het met toestellen of geluidsapparaten danwel op andere wijze verrichten van handelingen, welke voor de omgeving geluidshinder veroorzaken

70,001.14.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van 1.14.2.1 een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 5, lid 6 van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen voor het landen en opstijgen van een helikopter op een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein

70,001.14.2.2 een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 9, lid 2 en artikel 10, lid 2 van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen voor het doen opstijgen van een kabelballon respectievelijk een vrije ballon vanaf een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein

 

 

70,001.14.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 1.14.3.1 voor gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

3,501.14.3.2 voor afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 1.14.3.2.1 per pagina op papier van A4-formaat € 0,701.14.3.2.2 per pagina op papier van A3-formaat € 1,401.14.3.2.3 per pagina op papier van A2-formaat € 3.501.14.3.2.4 per pagina op papier van A1-formaat € 7,001.14.3.2.5 per pagina op papier van A0-formaat € 10,501.14.3.3 voor een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 4,901.14.3.4 voor een afdruk door middel van een lichtdrukmachine van tekeningen, kaarten e.d.,voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 1.14.3.4.1 A4 formaat of kleiner € 2,801.14.3.4.2 groter dan A4 formaat, maar kleiner dan A2 formaat € 5,601.14.3.4.3 A2 formaat of groter, maar kleiner dan A0 formaat € 9,801.14.3.4.4 A0 formaat of groter € 12,601.14.3.5 voor het verkrijgen van een afschrift op cd-rom voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

15,00

TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/ OMGEVINGSVERGUNNING

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:2.1.1.1 bouwkosten:de totale bouwkosten (exclusief de verschuldigde omzetbelasting) berekend op basis van normbedragen zoals opgenomen in het “Overzicht normbedragen per eenheid ten behoeve van berekening bouwkosten en daaraan gerelateerd de bouwleges”van het Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht (ROEB) of voor zover deze ontbreekt de aanneemsom (exclusief de verschuldigde omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1 , eerste lid van de Uniforme Algemene Voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uitvoeren van werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief de verschuldigde omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals het normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. De door de aanvrager ingediende aanneemsom kan door de gemeente worden getoetst.

 

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aanneemsom bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, exclusief omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.2.1.1.2 berekening bouwkostenVoor de berekening van de bouwkosten c.q. de herbouwkosten wordt als leidraad gehanteerd de meest recente uitgave van de door Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht (ROEB) gehanteerde "Overzicht normbedragen per eenheid ten behoeve van berekening bouwkosten en daaraan gerelateerd de bouwleges".2.1.1.3 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

HOOFDSTUK 2 BEOORDELING CONCEPTAANVRAAG

2.2.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag, welke betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt: 2.2.1.1 voor conceptaanvragen waarvan de behandeling bestaat uit een planologische - en welstandstoets; 50% van de verschuldigde legeskosten voor het gedeelte van de omgevingsvergunning welke betrekking heeft op bouwactiviteiten met een minimum van

150,002.2.1.2 voor conceptaanvragen waarvan de bouwkosten kleiner zijn dan € 15.000 € 0,002.2.1.3 voor alle overige conceptaanvragen; 30% van de verschuldigde legeskosten voor het gedeelte van de omgevingsvergunning welke betrekking heeft op bouwactiviteiten met als maximum de kosten op basis van de bestede uren tegen een uurtarief van

80,00HOOFDSTUK 3 OMGEVINGSVERGUNNING2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.2.3.1 Bouwactiviteiten 2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 150.001 bedragen: € 150,00vermeerderd met 3,4%van de bouwkosten, met een minimum van: € 300,002.3.1.1.2 indien de bouwkosten € 150.001 tot € 750.001 bedragen: € 5.250,00vermeerderd metvan het bedrag waarmee die bouwkosten € 150.001,00 te boven gaan 3,2%2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 750.001 of meer bedragen: € 24.450,00vermeerderd metvan het bedrag waarmee die bouwkosten € 750.001,00 te boven gaan 3%2.3.1.2 Verplicht advies agrarische commissie 2.3.1.2.1 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

500,002.3.1.3 Achteraf ingediende aanvraag 2.3.1.3.1 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

150%van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. met een minimum verhoging van € 300,00en een maximum verhoging van € 3.000,002.3.1.4 Leges bij onvolledige aanvraag 2.3.1.4.1 Indien de aanvraag niet in behandeling wordt genomen en daarom geen vergunning verleend kan worden wegens onvolledigheid of wegens onvolledige aanvulling, bedragen de leges

150,002.3.2 Aanlegactiviteiten 2.3.2.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

450,002.3.3 Planologisch strijdig gebruik 2.3.3.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo,Bedraagt het tarief; 2.3.3.1.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (art. 3.6 Wet ruimtelijke ordening, binnenplanse ontheffing) € 150,002.3.3.1.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (art. 3.23 Wet ruimtelijke ordening, algemene buitenplanse ontheffing): € 150,00 2.3.3.1.3 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (art. 3.22 Wet ruimtelijke ordening tijdelijke buitenplanse ontheffing): € 345,00 2.3.3.1.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor de tweede keer bij eenzelfde bouwactiviteit wordt toegepast, omdat de termijn dient te worden verlengd, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag gehalveerd en voorts verhoogd met

345,00 2.3.4 Projectafwijkingsbesluit 2.3.4.1 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectafwijkingsbesluit): 2.3.4.1.1 bij een bouwplan zoals verwoord in artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening dan wordt daar vooraf een kostenbegroting opgesteld door burgemeester en wethouders waarbij de aanvrager de keuze heeft om het projectafwijkingsbesluit intern, door de gemeente te laten opstellen, danwel extern te laten opstellen, dus niet voor rekening van de gemeente. 2.3.4.1.2 bij een project, waarbij er geen sprake is van een bouwplan zoals verwoord in artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening dan bedragen de leges:voor zover het projectafwijkingsbesluit intern door de gemeente is opgesteld (2.6.3.1);voor zover het projectafwijkingsbesluit, dus niet voor rekening van de gemeente is opgesteld (2.6.3.2).

60.000,00

15.000,002.3.5 Ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan 2.3.5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo

250,002.3.6 Ontheffing verbodsbepaling in voorbereidingsbesluit 2.3.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo

250,002.3.7 Planologisch strijdig gebruik 2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief

2.3.7.1.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (art. 3.6 Wet ruimtelijke ordening, binnenplanse ontheffing) € 150,002.3.7.1.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (art. 3.23 Wet ruimtelijke ordening, algemene buitenplanse ontheffing) € 150,00 2.3.7.1.3 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (art. 3.22 Wet ruimtelijke ordening tijdelijke buitenplanse ontheffing) € 345,002.3.7.1.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor de tweede keer bij eenzelfde activiteit wordt toegepast, omdat de termijn dient te worden verlengd, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag gehalveerd en voorts verhoogd met

345,002.3.8 Sloopactiviteiten 2.3.8.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een sloopactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief

190,002.3.8.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een sloopactiviteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief

190,002.3.9 Beoordeling bodemrapport 2.3.9.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: 2.3.9.1.1 Voor de beoordeling van een historisch onderzoek inzake de gesteldheid van de bodem € 50,002.3.9.1.2 Voor de beoordeling van een verkennend onderzoek inzake de gesteldheid van de bodem € 220,002.3.10 Aanvraag hogere grenswaarde 2.3.10.1 Indien een aanvraag zoals vermeld onder 2.3.1 tevens een procedure vraagt in het kader van het vaststellen van een hogere waarde als bedoeld in of krachtens de artikel 47 e.v. (industrielawaai) en 83 e.v. (wegverkeerslawaai) van de Wet geluidhinder, of de artikel 8 e.v. van het Besluit geluidhinder spoorwegen, bedraagt het tarief: 2.3.10.1.1 voor zover het akoestisch onderzoek met rapport intern door de gemeente opgesteld is € 1.750,002.3.10.1.2 voor zover het akoestisch onderzoek met rapport extern door de gemeente opgesteld is € 1.000,002.3.11 Aanleggen of veranderen weg 2.3.11.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

70,002.3.12 Uitweg/inrit 2.3.12.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3. van de Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

70,002.3.13 Kappen 2.3.13.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

36,002.3.14 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 2.3.14.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

 

 

34,002.3.14.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

34,002.3.15 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet 2.3.15.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

34,002.3.16 Andere activiteiten 2.3.16.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: 2.3.16.1.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

70,002.3.16.1.2 als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

 

 

70,002.3.16.1.3 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 2.3.17 Omgevingsvergunning in twee fasen 2.3.17.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2.3.17.1.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft; 2.3.17.1.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft. 2.3.18 Verklaring van geen bedenkingen 2.3.18. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: 2.3.18.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 100,002.3.18.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 2.3.18.1.3 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 2.3.19 Overschrijven vergunningen 2.3.19.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende - omgevingsvergunning met activiteit bouw, sloop of aanleg- bouwvergunning- sloopvergunning- aanlegvergunning, bedraagt het tarief,onder voorwaarde dat de verschuldigde leges als bedoeld in artikel 2.3.1. , 2.3.2. en 2.3.8. voldaan zijn.

 

 

 

 

55,002.3.20 Onttrekken van een woning 2.3.20.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het onttrekken van een woning aan het woningbestand als bedoeld in artikel 30, eerste lid van de Huisvestingswet

50,002.3.21 Certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen 2.3.21.1 Het tarief bedraagt voor het Certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen: 2.3.21.1.1 Nieuwbouw per complex € 310,002.3.21.1.2 opleveringskeurmerk voor omgevingscertificaat voor bestaande bouw, per complex: € 610,002.3.21.1.3 aanpassing omgeving ter verkrijging van het certificaat voor bestaande bouw, per complex € 1.500,002.3.21.2 De vermelde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan verzoeker meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. 2.3.22 Overige aanvragen vergunning 2.3.22.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

150,002.3.23 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 2.3.23.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van: 2.3.23.1.1 een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning ingevolge artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en als bedoeld in paragraaf 2, artikel 2, lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening voor het in gebruik nemen van een in dit artikel omschreven bouwwerk c.q. inrichting

270,00vermeerderd met een toeslag voor een bouwwerk c.q. inrichting met een gebruiksoppervlakte van cat. 1 t/m 100 m² € 190,00cat. 2 van meer dan 100 t/m 500 m² € 2,00 / m²cat. 3 van meer dan 500 t/m 2.000 m² € 650,00 +€ 0,70 / m²cat. 4 van meer dan 2.000 t/m 5.000 m² € 1.611,00+€ 0,22 / m²cat. 5 van meer dan 5.000 t/m 50.000 m² € 2.250,00+€ 0,09 / m²cat. 6 van meer dan 50.000 m² € 3.750,00+€ 0,03 / m²2.3.23.1.2 een aanvraag om vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.22.1.1 waarbij het betrekking heeft op een tijdelijke inrichting (aanwezigheidsduur max. 4 weken): 10% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.23.1.1 2.3.23.1.3 Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.23.1.1 wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend. 2.3.23.1.4 Indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning tot wijziging van een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.23.1.1 bedraagt het legestarief: 2.3.23.1.4.1 bij een uitbreiding van de inrichting: het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.23.1.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding 2.3.23.1.4.2 bij gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50% van het legestarief vermeld onder 2.3.23.1.1 2.3.23.1.4.3 bij gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: 50% van het legestarief vermeld onder 2.3.23.1.1 , met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte 2.3.23.1.4.4 bij een verklaring van overdracht van de gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker € 50,002.3.23 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit tot opheffing van sluiting van een inrichting ingevolge artikel 2.11.6 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en paragraaf 2, artikel 2, lid 3 van de Brandbeveiligingsverordening: 25% van het legestarief vermeld onder 2.3.23.1.1 en met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gesloten gedeelte, waarvoor de sluiting is geheven HOOFDSTUK 4 VERMINDERING2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. HOOFDSTUK 5 TERUGGAAF2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten 2.5.1.1 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van dat deel van de leges welke op grond van 2.3.1. is geheven 2.5.1.1.1 € 150,00 vermeerderd met van de verschuldigde procentuele leges als bedoeld in onderdeel 2.3.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand na het in behandeling nemen ervan, met dien verstande dat een bedrag minder dan € 300,00 niet wordt teruggegeven. 75 %2.5.1.1.2 € 150,00 vermeerderd met van de verschuldigde procentuele leges als bedoeld in onderdeel 2.3.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken na één maand na het in behandeling nemen ervan, met dien verstande dat een bedrag minder dan € 300,00 niet wordt teruggegeven. 50 %2.5.2 Aanvraag wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging bouwactiviteit 2.5.2.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een wijziging van een omgevingsvergunning welke geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging van de bouwactiviteiten en waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 2.3.1 met dien verstande dat zij nimmer minder dan € 60,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld in feite sprake is van een nieuwe bouwactiviteit. 2.5.3 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning 2.5.3.1 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning, dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 op aanvraag van de vergunninghouder intrekt, wordt een deel van de leges welke betrekking heeft op de bouwactiviteit teruggegeven indien van de bouwactiviteit geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 2.5.3.1.1 € 150,00 vermeerderd met van de verschuldigde procentuele leges als bedoeld in onderdeel 2.3.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning, met dien verstande dat een bedrag minder dan € 300,00 niet wordt teruggegeven, 25 %2.5.3.2 Indien binnen 6 maanden na intrekking van de vergunning een nieuwe aanvraag voor de bouwactiviteit wordt ingediend en kan worden verleend, kan de hierboven geheven leges worden verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 2.3.1 met dien verstande dat zij nimmer minder dan € 300,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de nieuwe bouwactiviteit zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld in feite sprake is van een nieuw bouwplan. 2.5.4 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning 2.5.4.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld onderdeel 2.3.1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges welke betrekking heeft op de bouwactiviteit. De teruggaaf bedraagt: 2.5.4.1.1 € 150,00 vermeerderd met van de verschuldigde procentuele leges als bedoeld in onderdeel 2.3.1 met dien verstande dat een bedrag minder dan € 300,00 niet wordt teruggegeven. 25 %2.5.4.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.4.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. 2.5.5. Teruggaaf bij tijdige melding start en gereedmelding bouw- en/of sloopactiviteiten 2.5.5.1. Een deel van de verschuldigde en betaalde leges als bedoeld in artikel 2.3.1. en 2.3.8. kan terugbetaald worden op voorwaarde dat:- minimaal 3 werkdagen voor start van de uitvoering van de verleende omgevingsvergunning, activiteit bouw of sloop, de aanvang per mail of schriftelijk gemeld en ontvangen is, dan wordt € 50,00 terugbetaald.-minimaal 1 week voor gereedkomen van een bouwwerk gerealiseerd met een verleende omgevingsvergunning, activiteit bouw of sloop, de gereedmelding per mail of schriftelijk gemeld en ontvangen is, dan wordt € 100,00 terugbetaald. Bovengenoemde meldingen dienen overeenkomstig de (algemene) voorschriften behorend bij de verleende vergunningen zijn gedaan.Dit artikel is alleen van toepassing op omgevingsvergunningen met bouw- en/ of sloopactiviteiten waarvoor op grond van de onderdelen 2.3.1. en 2.3.8.leges geheven zijn. Deze regeling geldt niet voor bouw- en sloopvergunningen ingediend en verleend vóór vastestelling van deze verordening. 2.5.6 Minimumbedrag voor teruggaaf 2.5.6.1 Een bedrag minder dan € 150,00 wordt niet teruggegeven. 2.5.7 Geen teruggaaf legesdeel verklaring van geen bedenkingen 2.5.7.1 Van de leges verschuldigd op grond van het onderdeel 2.3.19 wordt geen teruggaaf verleend.

HOOFDSTUK 6 BESTEMMINGSWIJZIGINGEN2.6.1 Indien op verzoek ten behoeve van een project, welke niet past binnen het bestemmingsplan, een quickscan moet worden uitgevoerd, bedragen de kosten voor een quickcan

1.000,002.6.1.1 De genoemde kosten in artikel 2.6.1. kunnen worden verhoogd met het bedrag voor externe advieskosten en kosten voor externe onderzoeken, blijkend uit een begroting die vooraf aan de aanvrager is medegedeeld 2.6.2 Indien op verzoek ten behoeve van een project, een bestemmingsplan moet worden ontwikkeld, waarbij er sprake is van een bouwplan zoals verwoord in artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening dan wordt daar vooraf een kostenbegroting opgesteld door burgemeester en wethouders waarbij de aanvrager de keuze heeft om het bestemmingsplan intern, door de gemeente te laten opstellen, danwel extern te laten opstellen, dus niet voor rekening van de gemeente. 2.6.3 Indien op verzoek ten behoeve van een project, een bestemmingsplan moet worden opgesteld, waarbij er geen sprake is van een bouwplan zoals verwoord in artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening dan bedragen de leges voor de ontwikkeling en in procedure brengen van het bestemmingsplan: 2.6.3.1 voor zover het bestemmingsplan intern door de gemeente is opgesteld € 60.000,002.6.3.2 voor zover het bestemmingsplan, dus niet voor rekening van de gemeente, is opgesteld € 15.000,002.6.4 Indien op verzoek ten behoeve van een project een wijzigingsplan (artikel3.6a Wro) of uitwerkingsplan (3.6b Wro) moet worden ontwikkeld waarbij er sprake is van een bouwplan zoals verwoord in artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, dan wordt daar vooraf een kostenbegroting opgesteld door het college van burgemeester en wethouders waarbij de aanvrager de keuze heeft om het plan intern, door de gemeente te laten opstellen, danwel extern te laten opstellen, dus niet voor rekening van de gemeente. 2.6.5 Indien op verzoek ten behoeve van een project een wijzigingsplan (artikel3.6a Wro) of uitwerkingsplan (3.6b Wro) moet worden ontwikkeld waarbij er geen sprake is van een bouwplan zoals verwoord in artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening dan bedragen de leges voor de ontwikkeling en in procedure brengen van het bestemmingsplan: 2.6.5.1 voor zover het wijzigingsplan/uitwerkingsplan intern door de gemeente is opgesteld € 13.750,002.6.5.2 voor zover het wijzigingsplan/uitwerkingsplan dus niet voor rekening van de gemeente is opgesteld € 3.500,00HOOFDSTUK 7 SLOOPMELDING2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening € 0,00HOOFDSTUK 8 IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING2.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: € 70,00

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

HOOFDSTUK 1 HORECA

3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van: 3.1.1.1 een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet € 370,003.1.1.2 een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet in verband met aantreden nieuwe eidinggevenden indien de laatste vergunning niet langer dan 5 jaar geleden is verleend

50,003.1.1.3 een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet € 100,003.1.1.4 een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet € 70,00

HOOFDSTUK 2 PROSTITUTIEBEDRIJVEN3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting, escortbedrijf en sekswinkel als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard

937,00HOOFDSTUK 3 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: 3.1.1 een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning ingevolge artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en als bedoeld in paragraaf 2, artikel 2, lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening voor het in gebruik nemen van een in dit artikel omschreven bouwwerk c.q. inrichting

 

 

270,00vermeerderd met een toeslag voor een bouwwerk c.q. inrichting met een gebruiksoppervlakte van cat. 1 t/m 100 m² € 190,00cat. 2 van meer dan 100 t/m 500 m² € 2,00 / m²cat. 3 van meer dan 500 t/m 2.000 m² € 650,00 +€ 0,70 / m²cat. 4 van meer dan 2.000 t/m 5.000 m² € 1.611,00+€ 0,22 / m²cat. 5 van meer dan 5.000 t/m 50.000 m² € 2.250,00+€ 0,09 / m²cat. 6 van meer dan 50.000 m² € 3.750,00+€ 0,03 / m²3.1.2 een aanvraag om vergunning als bedoeld in onderdeel 3.1.1 betrekking heeft op een tijdelijke inrichting (aanwezigheidsduur max. 4 weken): 10% van het legestarief vermeld in onderdeel 3.1.1 3.1.3 Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.1.1 wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend. 3.1.4 Indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning tot wijziging van een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.1.1 bedraagt het legestarief : 3.1.4.1 bij een uitbreiding van de inrichting: het legestarief vermeld in onderdeel 3.1.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding 3.1.4.2 bij gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50% van het legestarief vermeld onder 3.1.1 3.1.4.3 bij gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: 50% van het legestarief vermeld onder 3.1.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte 3.1.4.4 bij een verklaring van overdracht van de gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker € 50,003.1.5 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit tot opheffing van sluiting van een inrichting ingevolge artikel 2.11.6 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en paragraaf 2, artikel 2, lid 3 van de Brandbeveiligingsverordening: 25% van het legestarief vermeld onder 3.1.1 en met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gesloten gedeelte, waarvoor de sluiting is geheven 3.1.6 Inlichtingen uit brandweerrapporten over plaatsgehad hebbende branden alsmede inlichtingen over brandschaden of andere vormen van hulpverlening door de brandweer

62,003.1.7 Een brandveiligheidskeuring van een voertuig voor de verkoop van warme spijzen € 100,00 

HOOFDSTUK 4 GASTOUDEROPVANG4.1 een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een voorziening van gastouderopvang;- toetsingskader A: inspectie documenten -  toetsingskader B: inspectie locatie €€

83,60334,60 

HOOFDSTUK 5 IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE VERGUNNING, ONTHEFFING OF ANDERE BESCHIKKING5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking € 70,00

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 november 2011.

Kenmerk: 11raad00596

Valkenswaard,de gemeenteraad voornoemd,