Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Vergoedingentabel Vrijwillig Gedeelte Brandweerpersoneel per 1 januari 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVergoedingentabel Vrijwillig Gedeelte Brandweerpersoneel per 1 januari 2018
CiteertitelVergoedingentabel vrijwillig gedeelte brandweerpersoneel per 1 januari 2018
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze tabel vervangt de tabel Vergoedingentabel vrijwillig gedeelte VRR per 1 augustus 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.1 Verordening rechtspositie Vrijwillig gedeelte VRR 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018vervangende tabel

28-01-2019

bgr-2019-126

11DB190128
01-08-201701-01-2018Vervangende tabel

28-01-2019

bgr-2019-111

11DB190128
01-01-201701-08-2017Vervangende tabel

22-06-2016

Blad gemeenschappelijke regeling, jaargang 2016, nr. 333

12DB160622
05-07-201601-01-201631-12-2016Vervangende tabel

22-06-2016

Blad gemeenschappelijke regelingen 2016, nr. 333

12DB160622
07-10-201501-04-201501-01-2016Vervangende tabel

05-10-2015

Blad gemeenschappelijke regeling, jaargang 2015, nr 320.

10DB151005

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoedingentabel Vrijwillig Gedeelte Brandweerpersoneel per 1 januari 2018

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

gelet op artikel 4.1 van de Verordening rechtspositie vrijwillig gedeelte Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2010,

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende Vergoedingentabel welke per 1 januari 2018 in werking treedt:

 

 

Functie

opleiding ervaring

specialismen

BPV rang

categorie

jaar vergoeding

jaar vergoeding bruto deel

per.maand

jaar vergoeding netto deel

per.maand

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurige aanwezigheid

Aspirant manschap

- MBO-opleiding, zwemvaardigheid

 

aspirant

1.

€ 349,00

€ 213,00

€ 17,75

€ 136,00

€ 11,33

€ 10,82

€ 20,22

€ 13,47

Manschap

- manschap A

chauffeur, voertuigbediener, gaspakdrager, brandweerduiker, verkenner gevaarlijke stoffen

brandwacht,

brandwacht eerste klasse

2.

€ 349,00

€ 213,00

€ 17,75

€ 136,00

€ 11,33

€ 12,42

€ 23,36

€ 15,56

Manschap

manschap B, of duikploegleider, 5 jaar manschap, of 2 specialismen uit categorie 2

duikploegleider of twee specialismen uit categorie 2

hoofdbrandwacht

3.

€ 349,00

€ 213,00

€ 17,75

€ 136,00

€ 11,33

€ 13,77

€ 25,84

€ 17,23

Bevelvoerder

- bevelvoerder

 

brandmeester

4a.

€ 525,00

€ 389,00

€ 32,42

€ 136,00

€ 11,33

€ 15,74

€ 29,41

€ 19,66

Coördinerend Bevelvoerder

- ploegchef

 

brandmeester

4b.

€ 525,00

€ 389,00

€ 32,42

€ 136,00

€ 11,33

€ 17,27

€ 32,46

€ 21,63

Officier van dienst

- officier van dienst

 

hoofbrandmeester

5.

€ 4.136,00

€ 4.000,00

€ 333,33

€ 136,00

€ 11,33

€ 0,00

€ 41,36

€ 0,00

Hoofdofficier van dienst, Adviseur gevaarlijke stoffen

hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

 

commandeur

6.

€ 5.940,00

€ 5.804,00

€ 483,67

€ 136,00

€ 11,33

€ 0,00

€ 59,40

€ 0,00

Commandant van dienst

- commandant van dienst

 

adjunct-hoofdcommandeur

7.

€ 8.836,00

€ 8.700,00

€ 725,00

€ 136,00

€ 11,33

€ 0,00

€ 66,29

€ 0,00

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 28 januari 2019.

De Secretaris,

mr. drs. A. Littooij

De Voorzitter,

ing. A. Aboutaleb