Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van asbest en astbesthoudend afval

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van asbest en astbesthoudend afval
CiteertitelBesluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van asbest en astbesthoudend afval
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening gemeente Venlo 2005, artikel 14 en 18

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-200501-01-2010nieuwe regeling

09-11-2004

E3-journaal, 19-01-2005

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van asbest en astbesthoudend afval

Artikel 1

Asbest en asbesthoudend huishoudelijk afval dient afzonderlijk aangeboden te worden bij het milieustation Venlo, gevestigd aan de James Cookweg 8-10 te Venlo. Asbesthoudende producten en objecten kleiner van afmeting dan 20 bij 20 cm. kunnen onder voorwaarden, zoals genoemd in artikel 2 van dit besluit, worden aangeboden op de locaties als genoemd in het besluit “Regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van klein chemisch afval aan de inzameldienst”, en aan de inzameldienst die belast is met de inzameling van klein chemisch afval.

Artikel 2

Ten aanzien van de wijze van aanbieden worden minimaal de volgende voorwaarden gesteld:

  • -

    nat en op deugdelijke wijze dubbel verpakken in plastic folie (minimale dikte 0,1 mm);

  • -

    verpakking voorzien van etiket met opschrift “asbest”.

Artikel 3

Het is verboden asbest en asbesthoudend afval ter inzameling op de openbare weg te plaatsen. De asbesthoudende materialen dienen persoonlijk aan de bemanning van de inzameldienst (chemocar) en de brengvoorzieningen als genoemd in artikel 1 overhandigd te worden.

Ingeval de asbesthoudende materialen worden aangeleverd bij het milieustation Venlo, dienen de regels en voorwaarden zoals vastgesteld in het besluit Milieustation Venlo nageleefd te worden.

Artikel 4

Indien er onduidelijkheid bestaat over de aanwezigheid van asbest in producten of objecten, dient de ontdoener de materialen ingeval van afgifte en verwijdering te behandelen als zijnde asbest(houdend).

Artikel 5

Bij afgifte van asbest en asbesthoudende producten en objecten dienen de aanwijzingen van het personeel van het milieustation Venlo en de overige in artikel 1 genoemde brengvoorzieningen en de inzameldienst ten aller tijd opgevolgd te worden.

Het personeel kan ingeval aan een of meerdere aanlever- en/of acceptatievoorwaarden niet wordt voldaan, de aangeboden producten en/of objecten weigeren. De aanbieder blijft daarmee verantwoordelijk voor de afvoer en verwerking van het aangeboden materiaal. Beide dienen te worden uitgevoerd binnen de kaders van de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving.