Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van herbruikbare huisraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van herbruikbare huisraad
CiteertitelBesluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van herbruikbare huisraad
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening gemeente Venlo 2005, artikelen 14, 18, 19 en 21

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-200501-01-2010nieuwe regeling

09-11-2004

E3-journaal, 19-01-2005

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van herbruikbare huisraad

Gelet op de artikelen 14, 18, 19 en 21 van de Afvalstoffenverordening gemeente Venlo.

Artikel 1

Herbruikbare huisraad dient apart van het overige huishoudelijke afval aan Kringloopbedrijf “De Cirkel” aangeboden te worden, waarbij het kringloopbedrijf de aangemelde huisraad volgens gemaakte afspraak aan huis inzamelt. Deze afvalstroom kan eveneens worden aangeboden bij het milieustation Venlo, gevestigd aan de James Cookweg 8-10, en het Kringloopberijf “De Cirkel”, gevestigd James Cookweg 10-12 te Venlo.

Artikel 2

Voor de wijze van aanmelden en aanbieden, en de daaraan verbonden voorwaarden van herbruikbare huisraad aan het kringloopbedrijf dient te worden voldaan aan de voorschriften zoals in dit artikel opgenomen. Het afval dient op werkdagen tussen 10.00 - 16.45 uur telefonisch bij het kringloopbedrijf te worden aangemeld, waarbij hoeveelheid en aard van het aangebodene moet worden aangeduid. De hoeveelheid mag per aanbieding maximaal 2 m³ bedragen, en dient op de dag van inzameling vóór 09.00 uur gebundeld op het trottoir voor de eigen woning aangeboden te worden.

Artikel 3

Indien de in dit besluit beschreven herbruikbare huisraad naar inzicht van het kringloopbedrijf niet overeenkomstig de in dit besluit aangeduide wijze wordt aangeboden, kan deze voor inzameling geweigerd worden.

De aanbieder wordt geacht de noodzakelijke, binnen de kaders van daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, maatregelen te treffen teneinde de afvalstoffen te verwijderen.

Hieraan kunnen door het bevoegde gezag termijnen worden gekoppeld, die gerespecteerd dienen te worden.