Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Werkwijze verblijfsontzeggingen uitgaansoverlast binnenstad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWerkwijze verblijfsontzeggingen uitgaansoverlast binnenstad
CiteertitelWerkwijze verblijfsontzeggingen uitgaansoverlast binnenstad
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-200724-06-2010nieuwe regeling

26-04-2007

E3-journaal, 09-05-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Werkwijze verblijfsontzeggingen uitgaansoverlast binnenstad

 

 

Werkwijze verblijfsontzeggingen uitgaansoverlast in de binnenstad van Venlo

 • 1.

  Een persoon wordt aangehouden in het vastgestelde gebied naar aanleiding van overtreding van één of meer van de hierboven bedoelde wetsbepalingen.

 • 2.

  De politiefunctionaris gaat na of er sprake is van recidive. Hiervan is sprake wanneer in het jaar voorafgaand aan de geconstateerde overtreding al tenminste éénmaal eerder proces-verbaal is opgemaakt wegens ordeverstoring of overtreding van één of meer van de eerdergenoemde artikelen en bepalingen.

 • 3.

  Wanneer er géén sprake is van recidive wordt in beginsel géén gebiedsontzegging opgelegd. Uitzondering hierop is enkel mogelijk wanneer de overtreding heeft geleid tot zeer ernstige verstoring van de openbare orde en de kans op herhaling aannemelijk is.

 • 4.

  De politiefunctionaris pleegt overleg met de officier van de dienst (OvD).

 • 5.

  Zijn beide politiefunctionarissen van oordeel dat een gebiedsontzegging moet worden opgelegd, dan leidt dit tot de volgende handelen:

  • er wordt proces-verbaal opgemaakt;

  • er wordt een concept-gebiedsontzegging opgemaakt volgens het vastgestelde model;

  • betrokkene krijgt de gebiedsontzegging te lezen met de mededeling dat hij/zij hierop een zienswijze kan geven (mondeling of schriftelijk). Een eventuele zienswijze wordt door betrokkene danwel door de politiefunctionaris vastgelegd volgens het vastgestelde mode.;

 • 6.

  De politiefunctionaris besluit of de concept-gebiedsontzegging definitief wordt gemaakt.

 • 7.

  Van de definitieve gebiedsontzegging wordt één exemplaar verzonden naar het huisadres van de betrokkene en een kopie van dat exemplaar blijft in het bezit van de politie.

 • 8.

  De politiefunctionaris legt de gebiedsontzegging vast in het Bedrijfsprocessensysteem van de politie Limburg Noord.