Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Regionaal modelbeleid bluswater en bereikbaarheid (vastgesteld)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegionaal modelbeleid bluswater en bereikbaarheid (vastgesteld)
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpRegionaal modelbeleid bluswater en bereikbaarheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201916-04-2018Regionaal modelbeleid bluswater en bereikbaarheid

16-04-2018

gmb-2019-61208

Tekst van de regeling

Intitulé

Regionaal modelbeleid bluswater en bereikbaarheid (vastgesteld)

 

Burgemeester en Wethouders hebben op 16 april 2018 het volgende beleidsplan vastgesteld:

 

- Regionaal modelbeleid bluswater en bereikbaarheid

 

Toelichting op inhoud van het beleidsplan

Het beleidsplan bevat randvoorwaarden die aansluiten op de regionaal georganiseerde repressieve

brandweerzorg en is bedoeld als toetsingskader voor nieuwe situaties zoals saneringen van

waterleidingen, infrastructurele aanpassingen, verkeersbesluiten en nieuwbouwprojecten binnen de

gemeente. Ook zijn er uitgangspunten opgenomen voor de bereikbaarheid van een gebied, perceel

en/of object door de brandweer.

 

De “beleidsregels bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid” vastgesteld d.d. 12 januari 2010 zijn als gevolg van dit beleidsplan ingetrokken

 

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Wij verzoeken u vooraf telefonisch een afspraak te maken. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333.

 

U kunt het vaststellingsbesluit met de bijbehorende stukken ook inzien op http://www.venray.nl/ter-inzage-liggende-stukken.