Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent de melding openbaarmaking nevenwerkzaamheden Regeling melding openbaarmaking nevenwerkzaamheden gemeente Vijfheerenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent de melding openbaarmaking nevenwerkzaamheden Regeling melding openbaarmaking nevenwerkzaamheden gemeente Vijfheerenlanden
CiteertitelRegeling melding openbaarmaking nevenwerkzaamheden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201901-01-2020nieuwe regeling

01-01-2019

gmb-2019-104044

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent de melding openbaarmaking nevenwerkzaamheden Regeling melding openbaarmaking nevenwerkzaamheden gemeente Vijfheerenlanden

Regeling melding openbaarmaking nevenwerkzaamheden

 

Inhoudsopgave

 • Artikel 1

 • Artikel 2

 • Artikel 3

 • Artikel 4

 • Artikel 5

 • Artikel 6 Inwerkingtreding

 • Artikel 7 Citeertitel

 • Formulier melding en registratie nevenwerkaaamheden

 

Artikel 1

Deze regeling is van toepassing op de volgende functies:

 • 1.

  (beoogd) Gemeentesecretaris / algemeen directeur

 • 2.

  Directeur

 • 3.

  Concerncontroller

 

Artikel 2

Het doel van de regeling is om te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst kunnen raken, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 1 vervult.

Artikel 3

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door een actuele opgave van nevenwerkzaamheden in het gemeentehuis ter inzage te leggen.

Artikel 4

De opgave vermeldt:

 • a.

  de hoofdfunctie

 • b.

  de nevenwerkzaamheden en de instanties waarbij deze verricht worden

 • c.

  de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden

 • d.

  de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen

 

Artikel 5

De (beoogd) gemeentesecretaris/ algemeen directeur is verantwoordelijk voor de opgave van nevenwerkzaamheden van de ambtenaren die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervullen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking na bekendmaking en heeft rechtskracht per 1 januari 2019.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling melding openbaarmaking nevenwerkzaamheden gemeente Vijfheerenlanden”.

Formulier melding en registratie nevenwerkaaamheden

 

Formulier melding en registratie nevenwerkaaamheden