Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent het aanwijzen van belastingambtenaren gemeente Vijfheerenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent het aanwijzen van belastingambtenaren gemeente Vijfheerenlanden
CiteertitelAanwijzingsbesluit van belastingambtenaren gemeente Vijfheerenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit van 19 maart 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231 van de Gemeentewet
 2. artikel 1 van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-320756

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent het aanwijzen van belastingambtenaren gemeente Vijfheerenlanden

Het college van de gemeente Vijfheerenlanden;

 

Gelet op artikel 231 Gemeentewet en artikel 1 Wet waardering onroerende zaken;

 • 1.

  besluit aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren:

   

  Wettelijke

  grondslag

  Functionaris

  Gemeente

  Aan te wijzen

  Mandaat

     

  231, lid 2 sub b

  Gemeentewet

  Heffingsambtenaar

  De medewerker belastingen A

   

  Ja

     

  231, lid 2 sub c

  Gemeentewet

  Invorderingsambtenaar

  De medewerker belastingen B (invordering)

   

  Ja

     

  231, lid 2 sub d

  Gemeentewet

  Ambtenaren belast met de heffing of de invordering

  De medewerkers belastingen C

  De medewerkers financiële administratie

  De medewerkers van het KCC

  De medewerkers van Cannock Chase Public

  De medewerkers van Involon

  De medewerkers handhaving

  De marktmeester

  De havenmeester

  De medewerkers burgerzaken 1e lijn, burgerzaken 2e lijn en de medewerkers beleidsuitvoering burgerzaken

  Nee

  Nee

  Nee

  Nee

   

  Nee

  Nee

  Nee

  Nee

     

  Nee

   

  231, lid 2 sub e

  Gemeentewet

  Belastingdeurwaarder

  Deurwaarders van

  • -

   Cannock Chase Public

  • -

   GGN Invoned

   

  Nee

  Nee

   

  Artikel 1

  Wet WOZ

  College burgemeester en wethouders

  De heffingsambtenaar (medewerker belastingen A)

   

  Ja

   

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit van 19 maart 2019 wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit Besluit, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  Dit Besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Het college van de gemeente Vijfheerenlanden,