Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Vlagtwedde 2011 1e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Vlagtwedde 2011 1e wijziging
CiteertitelVerordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Vlagtwedde 2011 1e wijziging
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 220 t/m 220h 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-201101-01-2012nieuwe regeling

01-03-2011

Ter Apeler Courant 16-03-2011

ZA.11-9012/DR.11-211

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Vlagtwedde 2011 1e wijziging

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 februari 2011, no. ZA.11-9012/DR.11-211, afdeling Middelen en Advies;

gelet op artikel 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

besluit :

de “Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Vlagtwedde 2011”, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2010, agendanummer 11, als volgt te wijzigen(1e wijziging).

Artikel II

  • 1.

    Deze wijziging treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 maart 2011.

De raad voornoemd,

mevrouw L.A.M. Kompierde heer K. Willems

voorzitter plv. griffier