Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Beleidsregel kaart waarop de bebouwde kommen in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel kaart waarop de bebouwde kommen in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij
CiteertitelBeleidsregel kaart waarop de bebouwde kommen in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2015Nieuwe regeling

05-10-2015

gmb-2015-91340

Z.A.15-33458/DB.15-3150

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel kaart waarop de bebouwde kommen in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij

 

 

Het college besluit:

  • 1.

    de beleidsregel waarbij de kaart waarop de bebouwde kommen in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij zijn aangegeven te wijzigen in die zin dat Harpel niet langer als bebouwde kom wordt aangemerkt;

  • 2.

    de wijziging van de beleidsregel te publiceren en Milieudefensie Zuid-Oost Groningen en de ODG hieromtrent te informeren.

Kaart als aparte bijlage bijgevoegd.

Bijlage