Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Verordening elektronische kennisgeving Voorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving Voorst
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving Voorst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 149 Gemeentewet
 2. Artikel 2.14 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-201401-03-2018Onbekend

15-09-2014

Gemeenteblad 522

2014-33032

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving Voorst

 

 

Artikel 1 Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch Gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronisch Gemeenteblad is te vinden op www.voorst.nl onder Actueel, Bekendmakingen. Het college is (wettelijk) bevoegd dit adres te wijzigen.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking acht dagen na bekendmaking van de verordening in het elektronische Gemeenteblad.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving Voorst.

Aldus besloten op 15 september 2014

De raad,

griffier,

drs. B.J.M. Jansen

de burgemeester,

drs. J.T.H.M. Penninx