Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Vaststelling beleidsnota/Beleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststelling beleidsnota/Beleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022
CiteertitelBeleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpBeleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022
Externe bijlageBeleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Wet kinderopvang

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2018nieuwe regeling

10-07-2018

gmb-2018-159784

2018-46336

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststelling beleidsnota/Beleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022

 

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Op 10 juli 2018 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022 vastgesteld. In deze beleidsnota is de gemeentelijke visie op kinderopvang neergelegd. De beleidsnota is geactualiseerd en afgestemd op de wijzigingen in de Wet kinderopvang over de kwaliteitsvereisten en bekostiging van kinderopvang voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

De Beleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022 is in het Gemeenteblad opgenomen op de website www.overheid.nl en onder Lokale wet- en regelgeving van deze website.

Gemeentelijke regelgeving en gemeentelijk beleid zijn ook in geconsolideerde vorm digitaal beschikbaar. Kijk daarvoor op www.voorst.nl onder Organisatie| Beleid en regelgeving | Overzicht regelgeving | Programma Gezond Voorst.

Twello, 25 juli 2018

J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris