Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent mandateringsbesluit onbezoldigd invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent mandateringsbesluit onbezoldigd invorderingsambtenaar
CiteertitelMandateringsbesluit onbezoldigd invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt alle eerder genomen mandateringsbesluiten als onbezoldigd invorderingsambtenaar met uitzondering van GGN/Invoned voor parkeerbelastingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2019nieuwe regeling

29-01-2019

gmb-2019-25709

19.200313

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent mandateringsbesluit onbezoldigd invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke gelet op artikel 231 van de gemeentewet en artikel 1:2 van de CAR-UWO besluit:

 

  • I.

    Alle eerder genomen mandateringsbesluiten als onbezoldigd invorderingsambtenaar per 1 februari 2019 in te trekken met uitzondering van GGN/Invoned voor parkeerbelastingen

  • II.

    Met ingang van: 1 februari 2019 onderstaande personen (zijnde medewerkers van Flanderijn Invordering B.V.) aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Waadhoeke en hen mandaat te verlenen op grond van artikel 231, lid 2, letter C van de gemeentewet, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft de invordering van de gemeentelijke belastingen uit te voeren.

 

Dit besluit is van toepassing op hieronder genoemde werknemers in dienst van Flanderijn Invordering B.V. die namens de gemeente invorderingswerkzaamheden verrichten;

 

Mevr. P.M.G.S. van Helden-Luijten, geboren 20-03-1965 te Nunhem

Dhr. H.L.J.W.A. Leppink, geboren 27-08-1956 te Kerkrade

Dhr. A.M.M. Wagenmakers, geboren op 21-10-1959 te Oss

Mevr. S.J.M. Vissers, geboren op 07-08-1992 te Venray

Dhr. M.W.A. Vogels, geboren op 26-10-1989 te Oss

Dhr. G. Postma, geboren op 11-10-1960 te Buitenpost

Dhr. W.H.J. Verwijst, geboren op 14-08-1995 te Venlo

Mevr. L.E.M. Peters, geboren op 17-04-1983 te Nijmegen

Mevr. M.H. Vermeulen, geboren op 24-2-1981 te Batenburg

 

Domicilie kiezende op het gemeentehuis, gevestigd te Franeker, Harlingerweg 18

Franeker, 29 januari 2019

de burgemeester

de secretaris

de ambtenaar belast met de invordering