Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent taken betreffende waardedocumentenproces (Benoeming functionarissen waardedocumenten en registratie bevoegdheden)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent taken betreffende waardedocumentenproces (Benoeming functionarissen waardedocumenten en registratie bevoegdheden)
CiteertitelBenoeming functionarissen waardedocumenten en registratie bevoegdheden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2019nieuwe regeling

03-12-2019

gmb-2019-306698

19.206693

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent taken betreffende waardedocumentenproces (Benoeming functionarissen waardedocumenten en registratie bevoegdheden)

In de gemeente Waadhoeke worden de hieronder beschreven taken betreffende het waardedocumentenproces uitgeoefend door:

 

 

Functie

Bevoegdheden

Functie

BF

AB + MB + LB

 

LBR

MB

A

V

O

B

U

VN

VM

MA

     

paraaf

De beveiligingsfunctionaris

waardedocumenten

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functioneel beheerder

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerker burgerzaken

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerker burgerzaken

 

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

 

Medewerker burgerzaken

 

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

Medewerker burgerzaken

 

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

Medewerker burgerzaken

 

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

Medewerker burgerzaken

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

Medewerker burgerzaken

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

Medewerker burgerzaken

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

Medewerker burgerzaken

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerker servicebalie en burgerzaken

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

Medewerker servicebalie en burgerzaken

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

Medewerker servicebalie en burgerzaken

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

Medewerker servicebalie en burgerzaken

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

Medewerker servicebalie en burgerzaken

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

Medewerker servicebalie en burgerzaken

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

Medewerker servicebalie en burgerzaken

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Medewerker servicebalie en burgerzaken

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Medewerker servicebalie en burgerzaken

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Medewerker servicebalie en burgerzaken

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Medewerker servicebalie en burgerzaken

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Medewerker servicebalie en burgerzaken

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitair medewerker

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Facilitair medewerker

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Facilitair medewerker

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Facilitair medewerker

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Facilitair medewerker

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Facilitair medewerker

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda

 

BF

De beveiligingsfunctionaris waardedocumenten

AB

Autorisatiebevoegde

LBR

Lokaal beheer RAAS (server)

A

Aanvragen

V

Verzenden (Scannen)

O

Ontvangen

B

Beheer (Inklaren)

U

Uitreiken

VN

Vernietigen

VM

Vermissingen

MA

Mobiel aanvraagstation

 

Voor deze medewerkers zijn in de gemeente Waadhoeke organieke functiebeschrijvingen opgesteld. Voor de toepassing van het Informatiebeveiligingshandboek en de volledigheid is de tekst van deze functiebeschrijvingen hierna integraal opgenomen. De in de wetgeving opgenomen taken en verantwoordelijkheden zijn integraal van toepassing op de hier genoemde functiebeschrijvingen.

 

De manager publiekscentrum is, met uitzondering van de rol van de beveiligingsfunctionaris waardedocumenten, bevoegd in de toekomst functionarissen aan te wijzen en wijzigingen aan te brengen.

Franeker, 3-12-2019.

De burgemeester,

M. Waanders