Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar gemeente Waalre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar gemeente Waalre
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar gemeente Waalre
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpheffingsambtenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 231 van de Gemeentewet
  2. artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201902-04-2019nieuwe regeling

02-04-2019

gmb-2019-82507

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar gemeente Waalre

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre;

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet, alsmede artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ en op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

Besluit;

 

met ingang van 2 april 2019 aan te wijzen als:

 

heffingsambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en WOZ-ambtenaar in de zin van artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ, alsmede belast met de uitvoerende bevoegdheden in het kader van de Wet WOZ:

 

De medewerker Beleidsuitvoering II (senior medewerker belastingen-woz);

 

ten tijde van het besluit de heer J.L.M. van den Beuken.

 

 

Genoemde functionaris is op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel c, tevens aangewezen voor de verzending van aanslagbiljetten.

 

Het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar treedt in werking de dag na die van bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Waalre op

2 april 2019.

de secretaris, de voorzitter,

drs. J.W.F. Compagne drs. J.W. Brenninkmeijer