Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Besluit aanwijzing eerste loco secretaris gemeente Waalre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing eerste loco secretaris gemeente Waalre
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. https://www.waalre.nl/data/downloadables/5/2/organisatieregeling-gemeente-waalre-2014.pdf
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2014Nieuwe regeling

03-06-2014

gmb-2019-160926

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing eerste loco secretaris gemeente Waalre

Het college van burgemeester en wethouders van Waalre;

 

gelet op de Organisatieregeling gemeente Waalre

 

 

BESLUIT:

 

aan te wijzen als eerste loco secretaris de volgende gemeenteambtenaar:

 

Manager Bedrijfsvoering (Manager II strategisch II) ten tijde van dit besluit mevrouw Drs. J.C.M. Heerkens

 

 

 

 

 

 

Waalre, 3 juni 2014

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne drs. Y.C.Th.J. Kortmann