Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar van de gemeente Waalre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing invorderingsambtenaar van de gemeente Waalre
CiteertitelAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-09-2019Nieuwe regeling

20-08-2019

gmb-2019-215548

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar van de gemeente Waalre

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre;

 

gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet en artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Waalre;

 

Besluit:

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaar:

 

  • -

    Mdw Bedrijfsvoering III (functienaam Financieel Beheerder)

 

en als plaatsvervangend gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet aan te wijzen, de volgende gemeenteambtenaar:

 

  • -

    Mdw Bedrijfsvoering I (functienaam Senior Financieel Beheerder)

 

 

 

Deze aanwijzing van de invorderingsambtenaar van de gemeente Waalre treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Het besluit aanwijzing invorderingsambtenaar van 3 juni 2014 gelijktijdig in te trekken.

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als ’Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar’.

 

Aldus besloten in de vergadering van 20-08-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne drs. J.W. Brenninkmeijer