Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan
CiteertitelAanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Wassenaar, art. 2.4.17 en 5.7.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-200418-12-2014nieuwe regeling

30-03-2004

De Wassenaarder, 08-04-2004

24

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan

 

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar;

Ter uitwerking van artikel 2.4.17 en artikel 5.7.8. van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar;

 

B e s l u i t:

 

Vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Plaatsen waar honden niet aangelijnd behoeven te zijn behalve op de fietspaden

 • 1.

  Park De Paauw;

 • 2.

  Bosstrook bij het Sparrenlaantje;

 • 3.

  Het veld bij de Parklaan ( nabij de wethouder Huibregtseschool), omsloten door de Burmanlaan/Clematislaan/Violierenweg en de Parklaan;

 • 4.

  Gedeelte van het Berkheiveld, omsloten door Storm van ´s Gravesandeweg/Kerkhoflaan/ Sophiekehuis/Luciehof/Berkheistraat, naast het marktterrein;

 • 5.

  Bosstrook tussen de Katwijkseweg en het terrein van Duinrell;

 • 6.

  De paden/dijken rondom Weteringbos I en II. Voor wat betreft Weteringbos II tot aan de dam in verband met de kinderboerderij en speelplek voor kinderen;

 • 7.

  Voetpad langs de Zijlwatering gelegen tussen de Hofcampweg en Zuidwijklaan;

 • 8.

  Voetpad langs de Zijlwatering gelegen achter de woningen Van Duivenvoordelaan tussen Van Groeneveltlaan en Bellesteijnlaan;

 • 9.

  Een gedeelte in de Hartenkamp achter de bosschuur, omsloten door het P-terrein, oprijlaan Backershagenlaan en het water;

 • 10.

  Een gedeelte van de wandelroute in de wijk Kerkehout, vanaf het bruggetje bij de volkstuinen tot de Verlengde Wittelaan;

 • 11.

  Kermisterrein aan de Mansveltkade (behoudens trapveldje en ten tijde van evenementen);

 • 12.

  Het strand, gelegen ten noorden van de strandafgang die is gelegen ongeveer midden tussen strandpaal HP 91 en HP 92.

Artikel 2 Plaatsen waar honden niet aangelijnd behoeven te zijn behalve tijdens het broedseizoen van 1 maart tot 1 augustus en op de fietspaden
 • 1.

  De Wittenburg;

 • 2.

  De Wiltzanck;

 • 3.

  De Hartenkamp;

 • 4.

  Landgoed Backershagen;

Artikel 3 Plaatsen waar honden niet zijn toegelaten:
 • 1.

  Princessetuin in park De Paauw;

 • 2.

  Begraafplaats Persijnhof ;

 • 3.

  Het strand (behoudens het onder artikel 1 onder 12 genoemde gedeelte), gedurende het zomertijdvak van 15 mei tot 15 september van elk kalenderjaar, tussen 7.00 en 19.00 uur.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1

  Deze regeling treedt in werking de dag na publicatie.

 • 2.

  Op in het eerste lid genoemde tijdstip wordt het uitvoeringbesluit van 17 februari 2004 ingetrokken.

 

Wassenaar, 30 maart 2004

Burgemeester en Wethouders van Wassenaar,

de secretaris, de burgemeester,